4t Concurs de literatura infantil i juvenil CLER 2020

Organitzat per la biblioteca Carles Fontserè

4t Concurs de literatura infantil i juvenil CLER 2020

BASES

1. Tema

Contes de llops que no s’han explicat mai

2. Categories

Els contes es poden escriure de forma individual o col∙lectiva i s’han d’ajustar a aquestes tres categories d’edat:
• Categoria A, de 6 a 8 anys
• Categoria B, de 9 a 11 anys
• Categoria C, de 12 a 14 anys
Només s’acceptarà una obra per persona o grup de persones participants.

3. Extensió

Per a la categoria A, l’extensió és d’un full DINA4 a una sola cara i pot combinar text i dibuix.
Per a la categoria B l’extensió màxima és de dos fulls DINA4 a una sola cara.
Per a la categoria C l’extensió màxima és de tres fulls DINA4 a una sola cara.

4. Forma i termini de presentació

El termini de presentació s’anunciarà a les xarxes socials.
Els contes s’han de presentar en paper en dos sobres tancats, a la biblioteca:
El sobre número 1 ha de contenir l’original.
El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dadespersonals següents: Pseudònim, Nom i cognoms, Títol de l’obra,,Correu electrònic, Telèfon de contacte, Nom de l’escola
A l’exterior dels dos sobres ha de constar, ben visible, el pseudònim, la categoria i el títol de l’obra.
El nom no pot constar a l’obra original.

5. Premis

S’atorgarà un premi a cada categoria consistent en un lot de llibres.
Tots els participants rebran un obsequi i un diploma.

6. Lliurament dels premis

Vegeu les xarxes social per saber quan es farà públic el veredicte.
Les obres premiades quedaran en poder de la biblioteca, que es reserva el dret a utilitzar -les. La resta es podran recollir.

7. Jurat

El jurat estarà format per un mínim de tres persones, un membre de la biblioteca, un del Servei de Biblioteques i un del grup CLER. La biblioteca podrà convidar a formar part del jurat a altres persones que consideri oportunes. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

 

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!