5 assignatures que mai ens han ensenyat

Volem que, fora de les lliçons més acadèmiques, també se’ns ensenyi allò que realment ens farà falta com a adults.

Assignatures que mai ens ensenyen

Crec que tots som conscients que calen importants reformes en el model educatiu actual, el qual té grans deficiències. Les aules s’han de convertir en espais de comunicació i debat, on les alumnes puguem desenvolupar-nos tenint en compte les diferents intel·ligències que tenim. A més, volem que, fora de les lliçons més acadèmiques, també se’ns ensenyi allò que realment ens farà falta com a adults. Aquests en són cinc exemples:

Intel·ligència emocional. Saber com gestionar el que sentim és importantíssim en totes les etapes de la vida; durant tant els estudis com la carrera professional. Ara bé, l’adolescència és una etapa de gran vulnerabilitat quan parlem de malalties mentals. És necessari, doncs, un acompanyament excepcional per prevenir-ho, el qual també es podrà traduir a en una major estabilitat emocional més tard.

Educació sexual. Instituts, sento dir-vos que ensenyar com es posa un condó no és suficient. Com a adolescents en ple desenvolupament sexual necessitem una formació feminista, diversa i molt més completa; que inclogui conceptes com el consentiment, la comunicació o el plaer mutu.

Assignatures que mai ens ensenyen

Tasques domèstiques. Conèixer com hem de netejar el lavabo, posar rentadores, plegar roba, cuinar… serà essencial a l’hora d’emancipar-nos. Com és possible, doncs, que no ens n’ensenyin a l’escola? Saber quina és l’arrel quadrada de 144 no ens servirà de res si quan aconseguim independitzar-nos de les nostres famílies no som capaços de preparar-nos el dinar.

Economia domèstica. És intolerable que la majoria de joves arribem a la majoria d’edat sense saber com hem de pagar impostos, llegir nòmines o distribuir els nostres ingressos. Hauríem d’acabar la nostra etapa formativa tenint clars quins són els nostres drets i deures en aquest sentit.

Consciència ambiental. Estic més que convençuda que l’educació és un dels eixos clau per aconseguir frenar la petjada humana sobre la Terra. Cal sensibilitzar les generacions futures perquè entenguin com d’imprescindible és protegir els recursos naturals, un aprenentatge que els humans ja fa temps que hauríem d’haver fet.

Carla Güell – La veu jove de Banyoles

(@05_guell@cguell_05)

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic