5è Concurs de punts de llibre

Organitzat per la biblioteca Carles Fontserè de Porqueres

5è Concurs de punts de llibre - biblioteca Carles Fontserè de Porqueres

BASES

1. Participants:

Podran prendre part en el concurs totes les persones escolaritzades i empadronades al municipi de Porqueres, a partir dels 6 anys, en les categories següents:
 Categoria A nascuts entre el 2012 i 2014 (6 a 8 anys)
 Categoria B nascuts entre el 2011 i 2008 (9 a 12 anys)
 Categoria C nascuts entre el 2007 i 2004 (13 a 16 anys)

2. Temes:

1 Esglésies de Porqueres

2 Dibuixa’t a tu mateix llegint

3. Característiques dels punts de llibre:

20 cm x 5 cm, sobre paper o cartolina, il·lustrats a una sola cara i fets amb qualsevol tècnica que en permeti la reproducció impresa (ordinador, pintura, collage, etc.). No s’acceptaran fulls sense retallar.
La biblioteca es reserva el dret d’incloure a la contraportada del punt de llibre informació relativa a la biblioteca.

4. Lloc i termini de presentació:

Es permet presentar més d’una obra per participant.
Els punts es presentaran dins d’un sobre tancat, i aniran acompanyats d’un segon sobre amb les dades del concursant a dins: nom, edat, adreça, telèfon, correu electrònic, escola i/o institut, curs i la categoria a la qual es presenta.
Els treballs s’hauran de lliurar a la Biblioteca.
El termini de presentació s’anunciarà a les xarxes socials.

5. Jurat:

Format pels responsables de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Porqueres i per persones vinculades amb el món de l’art i la cultura que triaran els tres guanyadors, un per cada categoria. El jurat esreserva el dret de deixar el/s premi/s desert/s.

6. Lliurament de premis

Vegeu les xarxes social per saber quan es farà públic el veredicte. Es concedirà un únic premi per a cadascuna de les 3 categories. Els premis consistiran en :
– Categoria A i B: Xec regal per valor de 30€ per bescanviar per llibres a la llibreria L’Altell de Banyoles i entrades per espectacle de Festa Major (pendent a concretar).
– Categoria C: Xec regal per valor de 40€ per bescanviar per llibres a la llibreria L’Altell de Banyoles i entrades per espectacle de Festa Major (pendent a concretar).

7. Exposició:

Els punts de llibre presentats a concurs seran exposats a la biblioteca.

A partir del dia 1 d’agost de 2020 hi haurà un mes per recollir els punts de llibre que no hagin estats premiats. Els punts de llibre premiats i els no recollits restaran en propietat de la biblioteca, la qual en podrà fer l’ús i difusió que en cregui oportú.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, de manera que se’n podran excloure aquells treballs que no compleixin les condicions establertes.

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!