5è Concurs de punts de llibre

Organitzat per la biblioteca Carles Fontserè de Porqueres

5è Concurs de punts de llibre - biblioteca Carles Fontserè de Porqueres

BASES

1. Participants:

Podran prendre part en el concurs totes les persones escolaritzades i empadronades al municipi de Porqueres, a partir dels 6 anys, en les categories següents:
 Categoria A nascuts entre el 2012 i 2014 (6 a 8 anys)
 Categoria B nascuts entre el 2011 i 2008 (9 a 12 anys)
 Categoria C nascuts entre el 2007 i 2004 (13 a 16 anys)

2. Temes:

1 Esglésies de Porqueres

2 Dibuixa’t a tu mateix llegint

3. Característiques dels punts de llibre:

20 cm x 5 cm, sobre paper o cartolina, il·lustrats a una sola cara i fets amb qualsevol tècnica que en permeti la reproducció impresa (ordinador, pintura, collage, etc.). No s’acceptaran fulls sense retallar.
La biblioteca es reserva el dret d’incloure a la contraportada del punt de llibre informació relativa a la biblioteca.

4. Lloc i termini de presentació:

Es permet presentar més d’una obra per participant.
Els punts es presentaran dins d’un sobre tancat, i aniran acompanyats d’un segon sobre amb les dades del concursant a dins: nom, edat, adreça, telèfon, correu electrònic, escola i/o institut, curs i la categoria a la qual es presenta.
Els treballs s’hauran de lliurar a la Biblioteca.
El termini de presentació s’anunciarà a les xarxes socials.

5. Jurat:

Format pels responsables de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Porqueres i per persones vinculades amb el món de l’art i la cultura que triaran els tres guanyadors, un per cada categoria. El jurat esreserva el dret de deixar el/s premi/s desert/s.

6. Lliurament de premis

Vegeu les xarxes social per saber quan es farà públic el veredicte. Es concedirà un únic premi per a cadascuna de les 3 categories. Els premis consistiran en :
– Categoria A i B: Xec regal per valor de 30€ per bescanviar per llibres a la llibreria L’Altell de Banyoles i entrades per espectacle de Festa Major (pendent a concretar).
– Categoria C: Xec regal per valor de 40€ per bescanviar per llibres a la llibreria L’Altell de Banyoles i entrades per espectacle de Festa Major (pendent a concretar).

7. Exposició:

Els punts de llibre presentats a concurs seran exposats a la biblioteca.

A partir del dia 1 d’agost de 2020 hi haurà un mes per recollir els punts de llibre que no hagin estats premiats. Els punts de llibre premiats i els no recollits restaran en propietat de la biblioteca, la qual en podrà fer l’ús i difusió que en cregui oportú.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, de manera que se’n podran excloure aquells treballs que no compleixin les condicions establertes.

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic