ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

Obert a les famílies de persones amb discapacitat/TEA de qualsevol edat, del Pla de l’Estany i fora de la comarca

 • INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ
  Us escoltem i intentem donar resposta a les vostres necessitats de suport, informació, orientació, … sempre treballant conjuntament amb vosaltres.
  Gratuït
 • ESPAI FAMILIAR
  Trobades mensuals virtuals amb altres famílies (mares, pares, germans/es, avis/es, etc.) amb el suport d’un professional (Ferran Capità) on es tracten temes d’interès comú
  Gratuït
 • GRUP FAMÍLIES AMB INFANTS/JOVES AMB TEA
  Trobades mensuals virtuals amb altres famílies per tractar temes relacionats amb el TEA. Dinamitzat per una professional especialista amb TEA (Georgina Delemus)
  Gratuït
 • PERSONAL DE SUPORT AL DOMICILI
  Servei de suport al domicili per conciliar la vida familiar o per descans. Pot ser des d’una hora a la setmana a vàries hores en funció de les necessitats de cada família.
  Preus molt reduïts
 • XERRADES
  Al llarg de l’any organitzem diferents xerrades relacionades amb la discapacitat i el TEA orientades a les famílies
  Gratuït
 • SERVEIS ESPECIALITZATS INFANTS I JOVES AMB TEA
  Sessions individuals terapèutiques, grups d’habilitats socials, suport implementació de sistemes augmentatius de la comunicació i sistemes de regulació de la conducta, etc.
  Preus molt Reduïts
 • INCLUSIÓ ENTORN COMUNITARI
  Suport i acompanyament per a la inclusió en activitats extraescolars, activitats d’oci, esportives, culturals, etc.

* Sempre que la família ho autoritzi, ens coordinem amb altres professionals i serveis que atenen a la persona (centre docent, EAP, CSMIJ, etc.)

*Tenim ganes d’iniciar altres grups d’espai familiar amb pares, avis i àvies, germans i germanes, oncles i ties, etc.

*De moment els espais de trobada són virtuals degut a la COVID


AQUÍ ESTEM, US ESCOLTEM I US ACOMPANYEM!
info@fundacioestany.cat · T972 57 66 30 / 648 021 405

 

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!