Canvi tarifari de l’electricitat

eines per ser més eficients energèticament

Canvi tarifari de l’electricitat eines per ser més eficients energèticament

El nou canvi a les tarifes elèctriques ja és aquí, i ens afecta més del que ens pensem. Les noves tarifes s’han creat per intentar canviar els nostres hàbits de consum, per tal que el sistema pugui redistribuir l’energia de manera més eficient.  Un intent de fomentar l’eficiència energètica, que penalitza el consum de les llars.

Per tant, les hores diürnes, que és on més demanda hi ha a la xarxa, es penalitzen per al consum domèstic, i es “bonifica” les hores on hi ha menys consum, per tal d’estabilitzar la demanda d’electricitat. Les empreses i la indústria consumeixen més energia durant el dia i per tant el petit consumidor s’ha d’ajustar a aquests horaris per no tenir una sorpresa a la factura elèctrica.


Però, com canviarà el preu de l’electricitat?

Per la majoria de consumidors (màxim 10kW de potència) es veurà una reducció en la part fixa de la factura, al rebaixar-se aproximadament un 16% la potència contractada. Cal tenir en compte que amb la nova tarifa hi hauran dues franges de potència, que si no es canvia es considerarà potència a preu pla.

Canvi tarifari de l’electricitat

El canvi es veurà en les franges horàries del consum, que és on s’apujaran els preus. Les hores punta és on serà més notori, ja que part dels peatges s’aplicaran addicionalment al kW, penalitzant els consums en aquesta franja, que és on més consum generen les llars actualment. La franja horària pla serà similar a l’actual sense discriminació horària (2.0A i 2.1A) i les tarifes vall seran lleugerament més cares que les de discriminació horària (tarifes DHA i DHS).

 

Què podem fer per estalviar en la nostra factura elèctrica?

 

Adaptar els nostres hàbits de consum: Utilitza la tarifa vall, pots traslladar les feines de casa al cap de setmana i aprofitar per cuinar el cap de setmana a l’estil “batch cooking”.

Ajustar la potencia contractada: si no et salten els ploms en algun moment on funcionen bona part dels electrodomèstics de casa, probablement pots baixar un punt la potència.

Posposa o programa els teus electrodomèstics perquè facin un ús més adaptat a les noves tarifes.

Passa’t a l’autoconsum: la instal·lació de sistemes de generació elèctrica com les plaques solars fotovoltaiques seran un punt d’inflexió per no dependre tant de la fluctuació dels preus de l’electricitat.

Electrofluxe


Canvi tarifari de l’electricitat

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!