1r. CONCURS LITERARI DE LA VALL DE CAMPMAJOR

I dibuix per als més petits!

1r. CONCURS LITERARI DE LA VALL DE CAMPMAJOR
CONCURS LITERARI DE LA VALL DE CAMPMAJOR

Bases del 1r concurs literari de la Vall de Campmajor

1. Objectiu del concurs
L’objectiu d’aquest concurs és el de promoure la creació literària en llengua catalana així com el de celebrar la festivitat de Sant Jordi amb la creació de les diferents obres presentades.
2. Categories, destinataris i modalitat de creació literària
Hi ha 4 categories, segons l’edat, en modalitats diferents:
De 0 a 6 anys (veïns del poble), dibuix lliure.
De 7 a 10 anys (veïns del poble), text il·lustrat.
De 11 a 14 anys (veïns del poble), text lliure.
• A partir de 15 anys, text lliure.
3. Condicions per a la participació
Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
• En les categories de 0 a 14 anys, ser veí de St. Miquel de Campmajor.
• En la categoria de 15 anys o més, pot participar tothom dins aquesta franja d’edat, sigui o no veí del poble.
• Presentar una única obra.
• Presentar treballs originals. Aquells que hagin estat plagiats seran desqualificats.
4. Llengua de les obres presentades 
Les obres presentades han d’estar redactades en llengua catalana.
5. Condicions en la selecció del tema
• El tema és lliure.
• Es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.
• Es desestimaran els treballs que enalteixin la violència, el sexisme, el racisme…
6. Característiques formals de les obres presentades
De 0 a 6 anys, dibuix en estil lliure en base de dimensions A4.
De 7 a 10 anys, relat il·lustrat de tema lliure. Mínim 6 vinyetes, màxim 10 vinyetes. Base de dimensions A4.
De11 a 14 anys, text de tema lliure de mínim 300 paraules, màxim 600 paraules.
• A partir de 15 anys, text de tema lliure de mínim 600 paraules, màxim 2000 paraules.
7. Requisits per a la presentació de les propostes
• En les categories de 0 a 10 anys, el treball es presentarà escanejat i signat amb un pseudònim al correu regidorsantmiquel@gmail.com, en l’assumpte del correu caldrà fer-hi constar (concurs literari SMC + edat del participant).
• En les categories de més de 11 anys, el treball es presentarà en document pdf signat amb un pseudònim al correu regidorsantmiquel@gmail.com, en l’assumpte del correu caldrà fer-hi constar (concurs literari SMC + edat del participant).
• En tots els casos s’enviarà al correu concursliterarismc@gmail.com, les dades personals següents, que es mantindran sense obrir fins a tenir la designació dels guanyadors de cada modalitat per part del jurat. Llavors, es procedirà a obrir el correu dels pseudònims:
o Títol de l’obra
o Pseudònim
o Nom i cognoms
o Edat
8. Termini i lloc de presentació
• La data límit de presentació dels treballs serà el 30 d’abril del 2020.
• La presentació es farà via correu electrònic.
9. Selecció dels treballs guanyadors
• El jurat estarà integrat pels membres de la redacció de la revista GOLANY i els regidors de l’ajuntament de St. Miquel de Campmajor.
• Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.
• Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar desert.
10. Premis per als guanyadors
• El premi consistirà en un obsequi valorat en 50 €.
• A banda del premi, es publicarà el treball guanyador a la revista Golany.
• El lliurament dels premis es farà públic tan bon punt el confinament ens ho permeti (en cas de no poder-se fer presencialment es notificarà per correu electrònic als guanyadors i es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament).
11. Autoria i propietat de les obres
• Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres premiades i finalistes, pertanyen en exclusivitat als seus/seves autor/es, tot respectant el que preveu la base 12.
12. Reserva dels drets de reproducció́
• L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor tindrà el dret no exclusiu de publicar, en els mitjans de comunicació (web, revista, xarxes social) de l’ajuntament, amb finalitats no lucratives i coherents amb les activitats pròpies, sempre i quan faci constar l’autoria de l’obra.
• Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets de publicació de les obres a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor amb renúncia expressa a cap contra prestació que no sigui el premi atorgat.
13. Publicació de les obres premiades
• Les obres premiades seran publicades a la revista Golany i en aquells mitjans de difusió on intervingui l’ajuntament si s’escau.
14. Notificació de la resolució del concurs i lliurament del premi
• Durant la 1a quinzena del mes de maig de 2020.
• La resolució́ es publicarà  a la pàgina web de l’ajuntament.
15. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació
• La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases.
Organitza:
Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!