PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT I ALTRES
Diferents cursos de gimnàstica de manteniment adreçats a totes
aquelles persones de Banyoles majors de 55 anys.
Per mantenir-se en forma.
Experts: Professionals de l’activitat física.

GIMNÀSTICA:
Pavelló de la Draga:
– Dilluns de 9 a 10 del matí.
– Dilluns de 10 a 11 del matí.
– Divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí

Centre Cívic Banyoles:
– Dimarts de 9 a 10 del matí.
– Dijous de 9 a 10 del matí

Casal de Sant Pere:
– Dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda


IOGA:
Casal de Mas Palau: Ioga Mobilitat Reduïda
– Dilluns de 6 a 7 de la tarda
– Dimecres de 6 a 7 de la tarda

Gimnàs del Pavelló de la Draga: Ioga
– Divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí


RELAXACIÓ:
Casal Cívic:
– Dijous de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí


Període: Tots els grups començaran la setmana del 13 de gener
de 2020 i finalitzaran la setmana del 29 de maig de 2020
Preu: De gener a maig: 30€ un dia a la setmana, 60€ dos dies
a la setmana

INSCRIPCIONS
Programa Gent Gran Activa: a l’Àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Carrer Pere Alsius 10,
1er pis) de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.