DISFONIA

Clínica Salus

La disfonia és una alteració de la veu, causada per diferents factors, que pot afectar el seu to, timbre o intensitat.

Disfonia
Cordes vocals

Podem notar la veu més rugosa, més bufada, més feble, tremolosa, tenir molèsties o dolor a la zona del coll, causant dificultats per parlar o per cantar amb normalitat. La diferenciem de l’afonia que és la pèrdua total de la veu.

Depenent del seu origen les disfonies poden ser de diferents tipus:

Les disfonies funcionals, en les quals hi ha una mala utilització dels recursos vocals, són degudes a un mal ús o abús vocal. En canvi, en les disfonies estructurals el problema de veu és causat per una lesió en l’estructura de les cordes vocals. Trobem per exemple els nòduls vocals, pòlips, quists, hemorràgies, edemes, granulomes… Aquestes lesions poden ser congènites (des del naixement) o adquirides al llarg de la vida. Per altra banda, hi ha disfonies d’origen inflamatori, produïdes per inflamació de la laringe, a causa de sobreesforços vocals, per reflux faringolaringi, infeccions per virus o bacteris, traumatismes…

L’origen de les disfonies també pot ser neurològic. En aquest cas, l’afectació la trobem al sistema nerviós central o perifèric. Formen part d’aquest grup les paràlisis laríngies, les disfonies espasmòdiques, les disfonies per Parkinson, per ELA (Esclerosis Lateral Amiotròfica), etc.

Un altre tipus de disfonia a destacar són les disfonies per patologia maligna: el càncer de laringe, causat per diversos factors, sobretot pel tabac i l’alcohol. Però, també pot ser causat per exposició a altres productes químics irritants o, fins i tot, pel virus del papil·loma humà entre d’altres.

A més, també hi ha disfonies de causa hormonal: per exemple les causades a patologia tiroide o per alteració de les hormones sexuals, disfonies d’origen immunològic, relacionades amb l’al·lèrgia, disfonies causades per malalties autoimmunes com l’artritis reumatoide, disfonies d’origen psicològic, etc.

Disfonia
Davant d’una disfonia que duri més de quinze dies és convenient visitar un especialista.

El diagnòstic el farem valorant la història clínica, utilitzant softwares d’anàlisis de la veu i sobretot mitjançant l’observació de la laringe del pacient. La podem visualitzar a través de diferents proves però la videolaringostroboscòpia és la més representativa en l’estudi de la veu. Ens permet veure les cordes vocals, la seva vibració i determinar si hi ha lesions o no.

El tractament de les disfonies dependrà de la seva causa. Segons calgui en cada cas, es donaran pautes d’higiene de la veu, es prescriurà un tractament farmacològic, es recomanarà rehabilitació vocal o en alguns casos s’haurà de recórrer a la cirurgia.

Dra. Ester Domènech
Dra. Ester Domènech – Col·legiada n.6029 – Especialista en foniatria

Clínica Salus Infirmorum

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic