DUES CASES EN UNA A LLAGOSTERA

Premi en la categoria Arquitectures dels 22 Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019

DUES CASES EN UNA A LLAGOSTERA

unparelld’arquitectes
Guillem Moliner i Eduard Callís

Premi en la categoria Arquitectures dels 22 Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019 organitzats per la Demarcació de Girona del COAC.

El programa domèstic d’aquesta casa entre mitgeres es desenvolupa en una sola planta de 12x15m, amb mitja planta situada per sobre de la cota del terreny. Aquesta peça corona una sala semisoterrada de la mateixa mida i d’ús polivalent. S’obre pels extrems a l’exterior, enllaçant amb plans inclinats el carrer amb el jardí.

Els portals envidrats proveeixen llum natural i permeten convertir-la en un gran porxo. A sobre s’hi basteix la casa amb peces de formigó prefabricat, que a mode de grans jàsseres salven la llum del basament. Per optimitzar costos, els panells es presenten a l’interior sense revestiment.

La planta pot llegir-se com un conjunt de quatre files d’habitacions iguals dislocades. El gran espai buit central n’és l’excepció. Aquesta sala interior està connectada a quatre peces més petites que la rodegen. Li aporten llum natural, acomoden activitats complementàries i articulen les estances restants.

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Girona

*Imatges: José Hevia

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic