EL FEMINISME SERÀ INTERSECCIONAL O NO SERÀ

Durant aquests últims anys s’ha estat generalitzant un discurs d’odi cap al col·lectiu trans disfressat de feminisme; el pensament que defensen les comunament anomenades TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, en català Feminisme Radical Trans-Excloent).

Aquestes exclouen les dones trans del moviment feminista i s’oposen a compartir amb elles espais reservats exclusivament per dones, com els vestidors, lavabos… o fins i tot espais de lluita com assemblees feministes o organitzacions.

Defensen, doncs, que el gènere de les persones ve determinat pel seu sexe, i que, per tant, qui tingui penis serà home i qui tingui vagina, dona. Ara bé, aquest pensament no només és clarament transfòbic, sinó que fins i tot des d’un punt de vista biològic és una fal·làcia, ja que no té en compte a les persones intersexuals (els cossos de les persones intersexuals no encaixen dins del que és estrictament masculí o femení).

A més, segons aquesta postura, l’origen de l’opressió cap a les dones és únicament el seu gènere, i, per tant, oblida que aquesta està estretament lligada amb altres condicions, com la classe, ètnia, normativitat dels seus cossos, orientació sexual…

Cal apostar per un feminisme interseccional, que lluiti pels drets i interessos de totes les dones, però sense oblidar que les dones blanques, cis, heterosexuals i amb poder econòmic tenen privilegis per sobre d’aquelles que pateixen altres discriminacions com el racisme, la xenofòbia, la transfòbia…

Les dones no són un grup social homogeni amb unes condicions i necessitats comunes, sinó que inclou persones amb identitats molt diferents. El feminisme ha de tenir en compte aquesta varietat i incloure-la en el seu ideari. La revolució feminista serà interseccional o no serà per totes.

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!