Els metalls

Alguns metalls s’utilitzen com a tractament de certes patologies.

Els metalls

els metalls

Els metalls són elements molt abundants a la natura i als éssers vius. Són i condueixen la calor i l’electricitat. Quan pensem en ells, imaginem objectes que formen part del nostre dia a dia: màquines, joies… Alguns s’utilitzen a la indústria armamentística, com l’urani. A certes concentracions tots poden ser tòxics.

L’organisme humà en conté molts d’ells i són essencials pel nostre funcionament. El sodi, per exemple, és un metall i és l’element que té major concentració al nostre cos. El ferro és fonamental pel bon funcionament dels glòbuls vermells, que són els que transporten l’oxigen a les cèl·lules. La seva deficiència provoca una malaltia que tots coneixem: l’anèmia ferropènica.

Altres metalls no presents al nostre organisme, s’utilitzen com a tractament de certes patologies. El liti, per posar un cas, és molt útil en certes malalties psiquiàtriques. La plata, un altre cas, té propietats antibacterianes i, per aquest motiu, és utilitzada en la cura d’úlceres cutànies. Un altre exemple és l’or, que s’ha utilitzat en malalties reumàtiques i, actualment, en associació a certs quimioteràpics.

Moltes de les seves propietats es coneixen des de l’antiguitat. Per això, és molt possible que al futur se’n descobreixin d’altres que ajudin a prevenir o tractar certes malalties. Al nostre planeta encara queden elements per descobrir.

Incentivem la investigació!

Dra. Maria Dolores Moreno
Medicina Interna
Col·legiada número 4429

Clinia Salus Infirmorum

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic