Estudi 1700. Palau-sator

Transformació d’un antic paller en un estudi professional

Obra premiada en la categoria Interiors. Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019

Autors: Nordest arquitectura, SLP: Jordi Riembau i Miquel Rusca
Fotografia: Guillermo Pacheco
Promotor: Jordi Riembau, Miquel Rusca
Contractista: Construccions Josep Alsina, SL

 

L’objectiu del projecte és la transformació d’un antic paller en un estudi professional. La intervenció realitzada pretén ressaltar els elements i materials originals de l’edificació existent i diferenciar clarament els nous volums afegits. Aquests es materialitzen mitjançant unes divisions lleugeres de fusta d’avet, que, amb la seva lleugeresa, volen contrastar amb la resta d’elements existents.

L’edifici es divideix en dues plantes:

A la planta baixa es desenvolupen els espais públics, recepció, sala de reunions i serveis. La distribució es resol mitjançant quatre peces disposades a les cantonades i alliberant un espai central, en forma de creu, per a les circulacions i espais d’ús polivalent.

La planta primera s’utilitza com a espai de treball. Un espai diàfan, sense divisions, on el protagonista és una gran taula, en què tot l’equip treballa en paral·lel. Tota la intervenció —mobiliari, taules i estanteries— es resol utilitzant el mateix material i sistema.

Demarcació de Girona – COAC

 

 

 

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!