FU**ING BINARISME DE GÈNERE

Hem crescut educats per entendre el món de manera binària, però aquest encasellament deixa fora a totes les persones que no s’identifiquen amb les identitats de gènere tradicionals: home i dona cis.

Joves sensibilitzats societat lliure

Blanc i negre. Bo i dolent. Masculí i femení. Home i dona. Hem crescut educats per entendre el món de manera binària; des de petits ens acostumem a veure pel·lícules que es divideixen entre els bons i els dolents, a identificar-nos amb una bandera, o amb una ideologia… de manera que la nostra visió del món esdevé composta sempre per dos elements contraris. Ara bé, aquest encasellament deixa fora a totes les persones que no s’identifiquen amb les identitats de gènere tradicionals: home i dona cis.

cis adj. m. i f. Que s’identifica amb el gènere que li ha estat adjudicat en néixer.

De fet, actualment un de cada quatre joves a Espanya no s’identifica totalment amb el gènere femení ni masculí, segons l’informe Juventud en España 2020 (elaborat per l’Instituto de la Juventud, un organisme autònom adscrit al Ministeri de Sanitat). 

El món és, doncs, molt més complex i consta de nombrosos matisos grisos. Ara, i gràcies sobretot a la gran sensibilitat i capacitat d’obrir la ment de les noves generacions, cada vegada s’està visibilitzant més aquells col·lectius que havien estat oprimits per institucions autoritàries i jeràrquiques com l’Església, la Llei o la medicina. Això ha permès portar els drets de les persones LGTBI+ al debat polític, cosa imprescindible per aconseguir la normalització de col·lectius com les persones trans i no binàries. 

trans adj. m. i f. Que no s’identifica amb el gènere que li ha estat adjudicat en néixer. 

no binari -ària adj. Que no s’identifica amb cap dels dos gèneres binaris (home i dona). 

Així i tot, encara hi ha molta feina per fer. Cal portar aquesta realitat a l’educació per garantir que tothom es senti lliure d’identificar-se com li resulti més còmode des de petit. Per tal que es normalitzi la diversitat d’identitats de gènere, és necessari incloure-la en el currículum. Amb uns joves sensibilitzats obtindrem una societat lliure.

lliure adj. m. i f. Que no està subjecte al domini d’altri, a un poder extern, a una autoritat arbitrària. Que té la facultat d’obrar com vulgui, de triar per si mateix.

 

Carla Güell – Veu jove

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!