ELECCIÓ DE JOGUINES

Triem amb consciència els elements del joc infantil

Joc infantil

El joc infantil

El joc ocupa un lloc molt important en el desenvolupament de la personalitat de l’infant. Per tant, és necessari dedicar una bona part del temps a aquesta activitat.

Així doncs, cal prestar molta atenció i tenir una actitud crítica a l’hora d’escollir una joguina.

Partim de la base que per jugar, els infants necessiten poques coses, que estiguin ben organitzades i, si pot ser, que siguin desestructurades. És a dir, que siguin multifuncionals per així estimular la seva imaginació. Blocs i peces de fusta, capses, figures… en són exemples de molt fàcil abast i el seu joc estimula la creativitat de l’infant.

Les joguines on els infants només han de ser simples espectadors, gairebé totes tenen piles i molts llums i botons, ofereixen poques possibilitats de joc. Aquestes es queden lluny de promoure un joc lliure, espontani i autònom.

Per altra banda, qualsevol element ha de ser apropiat a l’edat i al desenvolupament de l’infant. És a dir, de manera que els resulti interessant, motivador i no els sigui impossible de realitzar.

Cal prestar atenció també al fet que la majoria de joguines porten valors associats. Per exemple, les nines ens fan valorar les cures i l’estima. Per contra, les armes aporten valors com la violència i la raó de la força. Som els que les posem a l’abast dels infants, qui hem de tenir cura i ser conscients de l’elecció i amb quina finalitat que ho fem.

I per acabar, no oblidar que la joguina és necessària però no fonamental per jugar. Que la més cara no és sempre la millor. I que és i ha de ser quelcom més que un caprici passatger. Jugar amb els nostres fills i filles és una manera que tenim els pares i mares de connectar-nos, enfortir el vincle i conèixer el món dels infants.

Ivet Guillaumes, educadora infantil. Paula Micaló, psicòloga i docent.

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!