La butlla de la Santa Croada

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Del fons de la família de Manuel Vilar i Paulí, custodiat a l’Arxiu Municipal de Banyoles (Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany), hem extret uns impresos curiosos i interessants alhora. Es tracta d’unes butlles de la Santa Croada.

Una butlla és un document pontifici (lliurat per la Santa Seu). Era un privilegi concedit als fidels catòlics, que mitjançant una aportació econòmica a l’Església Catòlica es lliuraven dels rigors del dejuni (menjar un sol cop al dia) i de l’abstinència de carn. Antigament, a petició reial, els súbdits hispànics gaudien d’indulgències, indults, dispenses, gràcies i exempcions si contribuïen a les despeses de les expedicions militars contra els musulmans. Al segle XIX, amb el Concordat de l’any 1851, la recaptació es destinava únicament a sufragar les despeses del culte.

Els nostres avantpassats vivien la Quaresma entre dejunis i abstinències. El Dimecres de Cendra obria un temps de penitència fins al Diumenge de Resurrecció. Gràcies a l’adquisició de la butlla calia dejunar només el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant, i abstenir-se de menjar carn, el Dimecres de Cendra i tots els Divendres de Quaresma.

Aquests impresos, que eren personals i anaven adreçats individualment, són de l’any 1966 i van a nom de Manuel Vilar i Paulí, de la seva dona Montserrat Olivas i Reverter i de la seva sogra Maria Reverter i Moradell.

Aquests documents són interessants per comprovar com canvien els costums i els dictats de l’Església Catòlica en un espai de temps no massa gran, ja que la butlla de la Santa Croada va ser vigent fins al 1966.

Josep Grabuleda i Sitjà i M. Àngels Reverter i Corominas

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!