LA LLEI CASTELLS: ENS VOLEN CALLADES

La Llei Castells omet la qüestió de la llengua, retalla la representativitat de les estudiants en els òrgans de decisió, converteix les universitats en subordinades del mercat i ataca directament el moviment estudiantil.

Ens venen la Llei Castells com a moderna i adaptada als canvis de la societat. Asseguren que té l’objectiu d’oferir una universitat de qualitat i accessible, que promogui el desenvolupament sostenible i amb una gestió autònoma i democràtica. Ara bé, quan comencem a endinsar-nos-hi descobrim que no és tan progressista com ens fan pensar; ha estat ideada sense tenir en compte en cap moment els interessos de la Comunitat Universitària.

Una de les finalitats de la LOSU és impulsar una universitat internacionalitzada. Ara bé, això es tradueix en l’omissió de la qüestió de la llengua, cada vegada menys present a les classes. Cal que deixem clar quin model d’universitat volem; ¿una on s’imparteixin cada cop més classes en castellà i anglès, marginant el català, o una que sigui conscient que el sector educatiu és imprescindible per la preservació de la llengua i actuï en conseqüència?

A més, tot i que afirmen que Llei Castells construeix un sistema de governança democràtic, en realitat retalla la representativitat de les estudiants en els òrgans de decisió i dona lloc a l’actuació de les empreses, convertint les universitats en subordinades del mercat. No podem permetre que l’educació deixi de ser entesa com un dret i es converteixi en un bé de mercat: les estudiants hem de disposar de poder de decisió dins de l’estructura de governança.

La LOSU s’està tramitant de la mà de la Llei de Convivència Universitària. Aquesta no és més que un atac directe al moviment estudiantil, criminalitzant els mecanismes de protesta d’aquest. Pretenen desorganitzar-nos per reduir la nostra capacitat d’actuació davant la privatització de l’educació.

Per tot això, les estudiants vam sortir a manifestar-nos el passat 16 de desembre. Tal com va manifestar el SEPC en la convocatòria de vaga; “Hi anem perquè tots els partits polítics que l’hauran de votar al Congrés tinguin ben present que aquesta decisió ens pertoca a nosaltres [les estudiants]. Que els quedi clar que, davant d’una llei que és una amenaça directa a la universitat pública i a l’educació entesa com un dret, tan sols pots estar-hi en contra”.

Carla Güell

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic