La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

L’obra pública banyolina durant la Guerra Civil va ser molt important i se’n conserva poca documentació

La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

Recentment, ha ingressat en el fons de Francesc Figueras i de Ameller, custodiat a l’Arxiu Municipal de Banyoles (Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany), una llibreta de butxaca. En aquesta llibreta l’arquitecte municipal Francesc Figueras (Banyoles, 1902-1992) hi apuntava el seguiment de les obres. Va ser arquitecte municipal de 1928 a 1972. Està escrita en català i té 201 pàgines. Les anotacions es feien diàriament i recull les obres municipals efectuades durant els anys 1936 i 1937 (en plena Guerra Civil).

A la llibreta hi registrava tot el procés de les obres realitzades, i que revisava i supervisava personalment cada dia. Hi ha detallat minuciosament el material utilitzat: sacs de calç i de sorra, ciment, pòrtland, guix, maons, rajoles, bigues, cairats, panots… També hi consta l’utillatge de lampisteria (interruptors, fil blanc, aïlladors, un rull de cinta, etc.) i les hores de jornal de cada un dels treballadors (el paleta, l’aprenent, el manobre gran i el manobre petit). El material sobrant es portava al sindicat de la construcció (gestionat pels mateixos treballadors). Es pot resseguir l’edificació de l’escorxador municipal (els corrals, el cos central, la tanca i la casa del guarda); l’adaptació del requisat exconvent de les carmelites (la cuina i les cases dels capellans); les voreres de la paret de ca l’Hostench i de la casa de can Perpinyà (confiscada pel partit trotskista POUM), totes dues al carrer d’Àngel Guimerà-plaça d’en Perpinyà; el rentador de Mata, a la carretera de Girona; les millores a la rectoria; l’enderroc de can Moret i les modificacions de la façana i paret de can Butinyà (a la plaça Major); les voreres al carrer del Doctor Hysern; les reformes a l’Hospital municipal (a la decomissada torre d’en Trull) i les obres a l’escola Rafael Campalans (al Museu Darder).

L’obra pública banyolina durant la Guerra Civil (1936-1939) va ser molt important i se’n conserva poca documentació, d’aquí que aquesta llibreta de butxaca sigui un element a tenir en compte a l’hora d’estudiar aquest període i l’obra municipal.

Josep Grabuleda Sitjà
M. Àngels Reverter Corominas

La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!