La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

L’obra pública banyolina durant la Guerra Civil va ser molt important i se’n conserva poca documentació

La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

Recentment, ha ingressat en el fons de Francesc Figueras i de Ameller, custodiat a l’Arxiu Municipal de Banyoles (Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany), una llibreta de butxaca. En aquesta llibreta l’arquitecte municipal Francesc Figueras (Banyoles, 1902-1992) hi apuntava el seguiment de les obres. Va ser arquitecte municipal de 1928 a 1972. Està escrita en català i té 201 pàgines. Les anotacions es feien diàriament i recull les obres municipals efectuades durant els anys 1936 i 1937 (en plena Guerra Civil).

A la llibreta hi registrava tot el procés de les obres realitzades, i que revisava i supervisava personalment cada dia. Hi ha detallat minuciosament el material utilitzat: sacs de calç i de sorra, ciment, pòrtland, guix, maons, rajoles, bigues, cairats, panots… També hi consta l’utillatge de lampisteria (interruptors, fil blanc, aïlladors, un rull de cinta, etc.) i les hores de jornal de cada un dels treballadors (el paleta, l’aprenent, el manobre gran i el manobre petit). El material sobrant es portava al sindicat de la construcció (gestionat pels mateixos treballadors). Es pot resseguir l’edificació de l’escorxador municipal (els corrals, el cos central, la tanca i la casa del guarda); l’adaptació del requisat exconvent de les carmelites (la cuina i les cases dels capellans); les voreres de la paret de ca l’Hostench i de la casa de can Perpinyà (confiscada pel partit trotskista POUM), totes dues al carrer d’Àngel Guimerà-plaça d’en Perpinyà; el rentador de Mata, a la carretera de Girona; les millores a la rectoria; l’enderroc de can Moret i les modificacions de la façana i paret de can Butinyà (a la plaça Major); les voreres al carrer del Doctor Hysern; les reformes a l’Hospital municipal (a la decomissada torre d’en Trull) i les obres a l’escola Rafael Campalans (al Museu Darder).

L’obra pública banyolina durant la Guerra Civil (1936-1939) va ser molt important i se’n conserva poca documentació, d’aquí que aquesta llibreta de butxaca sigui un element a tenir en compte a l’hora d’estudiar aquest període i l’obra municipal.

Josep Grabuleda Sitjà
M. Àngels Reverter Corominas

La llibreta de butxaca de l’arquitecte municipal

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!