LES INFECCIONS

Clínica Salus Infirmorum

Les infeccions són un dels motius més freqüents de consulta als serveis mèdics.

Un dels símptomes principals és la febre, però no sempre està present; especialment en: gent gran, pacients immunodeprimits (càncer, hemodiàlisi, malalties hepàtiques, tractament crònic amb corticoides…).

Els agents causants són molt diversos: bacteris, virus, fongs, protozous… No tots tenen un tractament específic.

Els antibiòtics s’utilitzen per tractar les infeccions causades per bacteris.

L’ésser humà presenta a diferents parts de la seva anatomia (pell, vies respiratòries…), gèrmens, o flora colonitzadora, i que estan en equilibri amb l’organisme, sense produir malaltia.
Tots els medicaments tenen efectes secundaris. La inadequada utilització dels antibiòtics, a més de provocar efectes indesitjables; poden alterar aquesta flora, i facilitar colonització i infeccions per gèrmens que poden ser resistents a molts dels antibiòtics dels quals disposem. Aquestes infeccions poden ser molt greus, especialment en pacients fràgils, com els esmentats abans.

Hem d’evitar doncs automedicar-nos, consultant sempre davant qualsevol símptoma a un professional. Aquest farà el diagnòstic, i pautarà el tractament adequat.

Dra. Maria Dolores Moreno
Medicina Interna Col·legiada número 4429

 

Clínica Salus Infirmorum

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!