Malalties silencioses

La hipertensió, la diabetis i la dislipèmia.

Existeixen malalties, potencialment greus, que poden no donar símptomes a l’inici, i durant la seva evolució. Això significa que són freqüentment diagnosticades quan ja s’ha produït un dany orgànic irreversible. Són les anomenades malalties silencioses. Podem destacar-ne tres: la hipertensió, la diabetis i la dislipèmia.

Aquestes provoquen dany a l’artèria, l’ateroesclerosi, que a la llarga provoca disminució de la llum dels vasos i, en conseqüència, isquèmia (disminució del flux sanguini que arriba a les cèl·lules).

A més, poden coexistir augmentant per tant el risc de malaltia vascular. Els òrgans diana fonamentals són: cor, cervell, ronyó, artèries perifèriques.

La HTA (hipertensió arterial) és un augment de la pressió que exerceix la sang quan circula pels vasos sanguinis. Estan implicats factors intrínsecs (genètics) que no són modificables, però existeixen altres (extrínsecs) que sí que ho són, el qual permet fer prevenció primària.

Com podem prevenir la malaltia:
⁃ Dieta saludable, baixa en sal.
⁃ Exercici. Evitant el sedentarisme.
⁃ Abstenció tabàquica.
⁃ Evitar consum excessiu d’alcohol.

La dislipèmia és un augment del colesterol i/o triglicèrids. Existeixen factors genètics, però el factor modificable més important és la dieta.

La Diabetis Mellitus, és una malaltia crònica, que comporta nivell de glucosa augmentat a la sang. Hi ha diferent tipus de diabetis: tipus I, tipus II…

Podem intentar prevenció primària del segon tipus, ja que està associada a: obesitat, dieta, i sedentarisme. Aquesta diabetis se sol diagnosticar a l’edat adulta.

El fet de patir diabetis incrementa el risc de patir hipertensió, de fet un 60% dels pacients amb diabetis tipus II, pressenten també HTA.
Com podem fer prevenció d’aquesta malaltia:
⁃ Dieta saludable, sense excés de sucres.
⁃ Evitar obesitat.
⁃ Exercici.

Queda per tant clar, que es pot fer prevenció d’aquestes malalties, amb mesures similars.

L’exercici recomanat és un exercici aeròbic, com nedar o caminar a bon ritme; durant 30-45 minuts, 3-4 vegades/setmana.

Si, ja estem diagnosticats d’alguna d’aquestes malalties, les mateixes mesures, poden servir per fer prevenció secundària, intentant disminuir el risc vascular.

Dra. Maria Dolores Moreno.

Dra. Maria Dolores Moreno
  Medicina Interna
  Col·legiada número 4429

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic