Meritxell Roure


”La gent s’ha adonat que no es pot viure sense música”


Meritxell Roure porta tota la vida dedicada a la música; concretament, a l’ensenyament musical.

Actualment, treballa a l’EMMB, on fa classes de piano i llenguatge musical a mainada i adults.


T’has dedicat tota la vida a l’ensenyament musical. Per què és important fer música? Fer música aporta una gran quantitat de beneficis. Hi ha molts estudis que avalen que, en les primeres etapes de la vida, la pràctica musical estimula el cervell i fa que es formin noves connexions neuronals entre els dos hemisferis. D’aquesta manera, els infants milloren les seves habilitats lingüístiques i la seva memòria. Els que treballem amb ells dia a dia tenim claríssim que, a més, els aporta benestar, els regula l’estrès i els ajuda a entendre i a expressar les seves emocions. D’altra banda, estimulem la seva creativitat i la seva imaginació. A través del joc i del moviment fem que millorin la coordinació corporal i la interacció amb els altres.

Com diries que ha evolucionat l’aprenentatge musical? Es dona molta més importància al fet vivencial de la música que no pas a la seva teoria. En general, destacaria la importància de la transmissió oral a través de les cançons de cada cultura, de la improvisació, del moviment corporal i d’exercitar l’oïda, el ritme i la memòria. Hem de pensar que els infants aprenen a parlar (per imitació i com si fos un joc) abans d’escriure i de llegir. Per tant, amb la música, la manera més natural és que també sigui així.

Quina és la millor edat per començar a estudiar música? Crec que mai és tard per començar. Estudis científics han conclòs que el nostre cervell no és estàtic i, per tant, aprendre música en la segona etapa de la vida no és només factible, sinó que aporta moltíssims beneficis.

Com és l’aprenentatge musical en l’edat adulta? És molt gratificant, tant per a ells com per a mi. Hi posen molt interès i afició i el que té ganes d’aprendre no té cap dificultat per anar avançant. L’aprenentatge d’un instrument musical, sigui a l’edat que sigui, sempre és positiu. Tocar un instrument estimula l’aparell cognitiu i motriu de la persona. Molts estudis avalen la idea que si s’estimula l’activitat cerebral, es retarda el deteriorament que es comença a notar a partir dels cinquanta anys. 

Hi ha prou coneixement de la importància de l’ensenyament musical? Penso que sí. Aquests dos darrers anys, a causa de la pandèmia, molta gent també s’ha adonat que no es pot viure sense música. 

Com animaries les famílies a inscriure els seus fills a l’EMMB? A l’EMMB donarem totes les eines perquè els vostres fills visquin la música de primera mà d’una manera lúdica i alhora molt professional. Faran nous amics, viatjaran amb les formacions instrumentals i corals, formaran part de la vida social i cultural d’una ciutat com Banyoles, que és molt viva en aquests aspectes. 


Meritxell Roure

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!