Model de tall transversal de cervell humà

Atropologia. Núm. Reg. 1096 (Col·lecció Darder, 1916)

 

1096_Model de tall transversal de cervell

El Museu Darder de Banyoles dedica una part del seu pressupost anual a tractaments de conservació preventiva i de restauració d’objectes que necessiten una cura especial.

Durant 2020, la COVID-19, com a tantes altres coses, ens ha obligat a modificles actuacions previstes, pel que s’han reduït els treballs a la restauració de només dues peces, totes dues models antropològics. Una d’elles és un model anatòmic, del cervell humà, a mida molt superior a la real. És un objecte fabricat amb guix i estopa, sobre un suport de fusta i pintat. El plafó mesura 50 cm d’amplada per 40 d’alçada, i està pensat per anar penjat a la paret. Per això mateix, tenia força brutícia acumulada, taques i fins i tot alguna teranyina. Tot i que la pintura tenia alguna petita pèrdua, en general, es conserva bé, si bé no té la qualitat de la d’altres objectes policromats d’anatomia del fons del museu. La restauració ha servit per tractar tant el model de guix com el suport de fusta, on s’ha detectat presència de corcs, com també per consolidar i reparar la pintura.
Aquest model es trobava als magatzems del Museu Darder possiblement des de la renovació que es va fer la dècada de 1960, o potser quan es va muntar la Sala Darder, el 1986 (no tenim informació que ens ho pugui confirmar). En aquells moments sí que s’havien exposat els altres dos models de la mateixa sèrie que es conserven, potser per considerar-los més vistosos. Van estar exposats fins al tancament de l’antic museu, el 2003. En tot cas, formaven part d’un conjunt més gran, de fabricació francesa. Aquest objecte en concret conserva una marca gravada del fabricant en el lateral del guix. Es tracta d’Émile Deyrolle, una reconeguda empresa que fabricava models per a ús escolar des de 1831, i encara activa actualment.

Algunes escoles i instituts antics encara conserven aquestes col·leccions i tenen els seus petits museus. Hem localitzat aquests i dos models més a l’Instituto San Isidro de Madrid, per exemple. En els catàlegs de Francesc Darder veiem com aquests cinc són el total de la sèrie, que inclou una vista lateral del cervell, un altre amb un tall antero-posterior (aquests serien els dos que no tenim a les nostres col·leccions); així com els dos talls horitzontals i el transversal que sí que tenim. Com a curiositat, Francesc Darder les venia a 55 pts cadascuna, i oferia un petit descompte si es comprava tota la sèrie, que costava 230 ptes (principis del s. XX).

L’interès patrimonial d’aquest objecte es relaciona amb el seu ús escolar, i per tant, és important perquè forma part de la història de l’educació. El fet mateix que es tracti de models tan grans, pensats per anar penjats a les parets de les aules, indica que potser era una manera que els alumnes tinguessin sempre present el que és potser l’òrgan més important del cos humà, veient-lo en tres dimensions i de tots costats durant les classes.

Georgina Gratacós i Teixidor

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!