MUSICOTERÀPIA
PER A INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

MUSICOTERÀPIA PER A INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Aquest projecte busca fer de la música una manera d’acompanyar infants i joves amb Necessitats Educatives Especials al llarg del seu procés de creixement i aprenentatge, per tal de desenvolupar el seu potencial, cobrir necessitats físiques, cognitives, socials i emocionals i aconseguir una millor qualitat de vida. La musicoteràpia és l’ús científic de la música i de tota classe d’experiències musicals que, dins un procés interpersonal, planteja objectius terapèutics per cobrir necessitats individuals, descobrir potencials i promoure canvis personals.

S’ofereix la possibilitat de realitzar sessions personalitzades de musicoteràpia de manera individual, amb horari convingut i adaptant-se a les necessitats i els interessos de cadascú.

Durant les sessions es treballa amb diferents materials didàctics, recursos psicopedagògics i s’utilitzen diverses tècniques musicals.

Professora: Ariadna Humbert

Preu:
75€ /mes (sessions de 30 minuts)
110€/mes (sessions de 45 minuts)

Inscripcions:
www.ateneu.banyoles.cat/inscripcio