100 € + IVA/pàgina – caducitat anual


Aquests preus són exclusivament pels anuncis digitals. Per als anuncis clàssics a revista en paper, vegeu aquí.

 


Recordeu que ens haureu de fer arribar per correu electrònic:

  • Tota la Informació escrita (text explicatiu i dades de contacte) en format de text (word, .doc, .txt… ).
  • Les imatges (logotip i fotos) en adjunt en format .jpg o .png
  • No s’acceptaran imatges amb text a l’interior, excepte el logotip .

* Els anuncis digitals permeten una única revisió/canvi fins a una setmana després d’haver estat publicat. No admeten canvis gratuïts, excepte aquells que siguin per canvi d’adreça, telèfon o alguna dada de contacte.

Per a cada canvi extra, tindrà un cost de 15 € + IVA.


Preus sense iva.