Problemes de mobilitat urbana sorgits arran de la crisi del Covid-19

Instància a l’Ajuntament de Banyoles

LA PALATAFORMA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PLA DE L’ESTANY (EC)

Des de la Plataforma d’Emergència Climàtica del Pla de l’Estany constatem la necessitat que des de les institucions i en concret des de l’Ajuntament, es prenguin de forma immediata mesures per facilitar i millorar la mobilitat a peu i en bicicleta al municipi de Banyoles seguint les recomanacions d’experts tant del món de la salut com de mobilitat urbana en la lluita contra el COVID-19, donant així compliment al punt 5 de l’article 3 del BOE 1 maig 2020: “Para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitaran el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta en este orden de prioridad”

Entenem que com a ciutat adherida a la XARXA DE CIUTATS PER LA BICICLETA i a l’ESTRATÈGIA CATALANA DE LA BICICLETA 2025, seria totalment incomprensible i incoherent no sumar-se a unes sèrie d’iniciatives tant necessàries en aquest context de crisi sanitària i climàtica que estem vivint. A més posem de relleu que són accions que ja estan duent a terme un gran nombre d’Ajuntaments a nivell estatal i europeu, i Banyoles no és pot permetre quedar a la cua.

Es per això que demanem:

• SABER amb quin seguit d’accions està treballant l’Ajuntament per afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta, com a mitjà de transport altament recomanat per la lluita contra el COVID-19 i una forma de desplaçament SALUDABLE, ECONÒMIC i ECOLÒGIC.

• Que s’ORDENI el trànsit al municipi tenint en compte la nova realitat: Donant prioritat i ampliant l’espai per a la circulació de vianants i bicicletes, de forma segura. En aquest punt fem tres propostes molt concretes d’actuacions que creiem prioritàries i urgents.

• Ampliar l’espai per vianants i bicicletes al “Front de l’Estany”, des del Passeig Dalmau fins al CNB, ja que es tracta d’una zona especialment concorreguda.
• Pacificar el trànsit del Passeig de la Indústria (límit 30km/h) i habilitar un carril bici per poder circular en sentit contrari, desplaçant els estacionaments cap al centre de la via si l’amplada del carrer ho permet o bé eliminant-los de forma temporal.
• Pacificar el trànsit al Carrer Llibertat, entre la ronda Fortià i el carrer del Pare Claret i eliminar temporalment tots els estacionaments per a qualsevol tipus de vehicle entre aquests dos punts. Donant als vianants, ciclistes i vehicles a motor més espai per a circular de forma segura i fluida.

• Que s’HABILITIN més aparcaments per bicicletes en punt estratègics del municipi per la seva afluència de gent.


Plataforma Emergència Climàtica del Pla de l’Estany

Banyoles, dilluns 18 Maig 2020

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!