PROPOSTES PER MILLORAR L CARRIL BICI DEL PASSEIG INDÚSTRIA

SUMEM BANYOLES ENVIA DIVERSES PROPOSTES A L’EQUIP DE GOVERN

La formació considera que el carril bici bidireccional actualment en fase de prova no és una bona proposta

En el marc de les millores en la mobilitat de la ciutat de Banyoles, impulsades per la moció aprovada al ple de l’Ajuntament del maig i del Pla Director de la Bicicleta, s’han posat en marxa una sèrie de mesures acordades a la Taula de Mobilitat. Una d’elles la introducció d’un carril bici al Passeig Indústria. Des de Sumem Banyoles han presentat diferents opcions a l’equip de govern amb l’objectiu d’aconseguir una circulació fluida i segura dels vehicles de motor i les bicicletes.

El regidor, Non Casadevall, comentava en el ple del passat dilluns 27 de juliol que “L’opció en fase de prova actualment, un carril bici bidireccional, no és una bona proposta. Aquest tipus d’infraestructures, els carrils bidireccionals, generen problemes de circulació i seguretat entre els ciclistes, cotxes i vianants, sobretot a les interseccions.”

El grup municipal ha fet arribar a l’equip de govern un article on el RACC desconsella aquest tipus de carril, sobretot quan es troben al costat d’un vial per cotxes d’un sol sentit, com és el cas del Passeig Indústria. També hi han afegit diverses propostes que els semblen millors opcions que l’actual.

En la primera opció (imatge 1) els ciclistes circulen per un carril bici segregat només en sentit contrari, això implicaria convertir la via a 30 km/h i així es permetria que els ciclistes poguessin circular amb seguretat compartint la calçada amb els vehicles de motor. Els estacionaments actuals s’haurien de modificar a aparcaments en bateria inversa, d’aquesta manera es podrien conservar gran part dels estacionaments. Sumem Banyoles considera que aquesta opció facilitaria la maniobra dels ciclistes i dels vehicles de motor, així doncs, tant bicicletes com cotxes circularien més còmodes i segurs.

imatge 1

La segona opció (imatge 2) presentada, els ciclistes circulen en un carril bici segregat, tant en el sentit contrari com en el mateix sentit que els vehicles de motor. D’aquesta manera els cotxes poden avançar als ciclistes amb facilitat i seguretat.

imatge 2

La tercera i quarta opció apareixen al Pla director de la Bicicleta de Banyoles. Començant pel model Austríac (imatge 3), que planteja zona 30 i el carril bici sense segregar el sentit contrari. Per Sumem és una bona opció però els conductors de Banyoles encara no estan acostumats que els ciclistes circulin en el sentit contrari als vehicles a motor. Per tant, podria ocasionar certa confusió i inseguretat.

imatge 3

I l’última opció exposada (adjunt imatge 4) és que el carril bici sigui unidireccional de pujada, mantenint alhora tots els estacionaments disposats en fila. També és una bona opció, però queda poc espai perquè els conductors dels cotxes aparcats obrin les portes per entrar i sortir.

imatge 4

Sumem Banyoles es decanta per la primera o la segona opció, aquestes millorarien la circulació i la seguretat tant de ciclistes com de vehicles de motor. L’amplada de la calçada és finita, així que l’objectiu és trobar la proposta que millor satisfaci les necessitats de tothom, sense menystenir-ne cap.

Després de la convocatòria de la Taula de la Mobilitat del passat dilluns, el grup municipal confia que l’equip de govern doni conformitat als acords de la reunió i es concreti un projecte de carril bici més definitiu, útil i còmode.

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!