Per a les entitats sense ànim de lucre, publiquem amb molt de gust la informació de l’agenda de manera gratuïta, adaptant la informació al nostre espai disponibile i al format de la revista.

Pel que fa a la publicitat o espais amb requeriments especifícs (tipus requadre o informació no adaptable a la resta de la revista), serà de pagament, no obstant, farem un descompte per a entitats.


PUBLICACIONS GRATUÏTES

PER A ENTITATS O ADMINISTRACIÓ

Informació
 • GRATUÏTAMENT, només publicarem les activitats/informació que organitzen entitats sense ànim de lucre o administració i, solament, a la nostra agenda com a informació (i no en format de requadre, anunci clàssic o formats amb requeriments especials), adaptant la informació rebuda al format de la resta de la revista. La informació que necessita fotografia representativa, aquesta no tindrà cap text (el text informatiu ja apareixerà en format informació amb el format de la revista).
 • Cal que ens envieu la informació de l’esdeveniment que organitza la vostra entitat en format de text (txt., word., doc., etc.) per tal que nosaltres el podem editar i convertir-lo al mateix format que té la resta de la revista. És imprescindible rebre la informació en un format editable, no serveixen les imatges de cartells, fulletons o qualsevol tipus de creació en format jpg., png, etc. que no es poden editar. Nosaltres no farem Ła feina de transcriure un text que ens arribi en format imatge o captura de pantalla.
 • És important que la informació que ens envieu estigui completa: tipus d’activitat, títol, dia i hora, lloc, durada, edat dels destinataris, preu i descripció de l’activitat. La descripció pot ser resumida o, fins i tot, eliminada si no tinguéssim prou espai. Tot I que voldríem la informació completa de totes les activitats que ens arriben, prioritzarem mantenir la descripció de les activitats que només es fan una vegada, per sobre de les activitats que es repeteixen mensualment.
 • Si teniu una fotografia que il·lustri l’esdeveniment, és important que la imatge no contingui cap tex, logotip ni cap dada informativa. Aquesta ja estarà a la informació. La imatge la convertirem en blanc i negre. Malgrat que ens encanta ilustrar totes les activitats, la imatge només la posarem si hi ha espai. El criteri depèn de l’ordre cronològic de les activitats, les de la capçalera acostumen a tenir imatge i la resta, no. En funció de si l’activitat ocupa una o dues columnes, la imatge podrà esser retallada per adaptar-la.
 • Envieu tota la inormació abans del dia 20 del mes anterior a lham@lham.net
 • Aquesta informació també serà publicada a l’agenda digital de L’HAM.
 • Mireu les dates d’entrega límit que hem planificat per a cada mitjà (revista en paper, web i xxss).

Per a altre tipus d’informació, demaneu si hi ha disponibilitat, espai i condicions.


PUBLICACIONS DE PAGAMENT

PER A ENTITATS O ADMINISTRACIÓ

Publicitat
 • Si voleu publicar la vostra informació en format de requadre, amb una imatge que contingui text amb el seu propi disseny, tindrà un cost. Així i tot, per a les entitats i l’administració fem un preu especial:
 • El preu d’aquest tipus d’anuncis clàssics varia en funció de la mida. Fes clic aquí per veure les mides disponibles i els seus preus.
 • Reserveu el vostre espai publicitari dient-nos la mida que voleu contractar abans del dia 20 del mes anterior escrivint-nos a lham@lham.net o trucant al 972.575.600.
 • Aquests anuncis també seran publicats a la nostra web.

 

Exemple d’anunci publicitari i exemple d’informació adaptada al format de la revista

 

Anunci, Publicitat a L'HAM versus informacio


 • Si volguéssiu informar sobre els serveis o explicar la funció de la vostra entitat, ho publicarem de manera gratuïta a la nostra web, aquí. Si haguéssim espai a la revista en paper, ho inclouríem, també, a l’apartat  ‘tauler’.
 • Si volguéssiu escriure un article, el publicarem de manera gratuïta a la web, en aquest espai.

Ara mateix, els espais gratuïts a la revista per a articles estan tots reservats per als nostres col·laboradors.

En cas que volguéssiu escriure un article i que tinguéssiu un patrocinador o la persona o entitat interessada volgués assumir els costos, tenim preus especials.


Per a més informació, contacteu amb nosaltres.