Per a empreses o particulars oferim diversos tipus de publicitat*:

    1. publicitat en format requadre (anunci clàssic)
    2. publicitat a les seccions:“L’aparador” i “Bars I restaurants”
    3. publicitat en format informació.

*ATENCIÓ

La revista L’HAM no es fa responsable dels errors informatius, ortogràfics, tipogràfics, etc. que envia l’anunciant. Per tant, entenem que aquesta informació rebuda és correcte i llesta per a ser maquetada i impresa.

En el cas que nosaltres dissenyem l’anunci, és responsabilitat de l’anunciant repassar i comprovar que totes les dades (sobretot les de contacte) i informació siguin correctes quan la revista els ensenya la creativitat per a revisar. Un cop rebem el vistiplau de l’anunciant, entenem que la informació ha estat revisada, és correcte i es pot procedir a la maquetació i impressió.

Malgrat que no és responsabilitat de la revista revisar ni corregir l’anunci que ens envia l’anunciant, si la revista detecta un error (sigui ortogràfic, tipogràfic, informatiu…), sempre avisa a l’anunciant i demana permís per a la correcció (amb molt de gust i interès). Un cop hem rebut l’OK de l’anunciant, entenem que està d’acord amb les esmenes fetes i podem procedir a la maquetació i impressió.

 


Per a més informació, contacteu amb nosaltres.


El preu dels anuncis en format informació, varia en funció de l’espai necessari: tarifes