Què és la ressonància magnètica?

Clínca Salus Infirmorum Banyoles
CANON Vantage ELAN 1.5 Teslas

La ressonància magnètica és un examen radiològic que utilitza imants i ones de ràdio potents per crear imatges del cos, sense l’ús de radiacions ionitzants.

La prova fa multituds de talls de les imatges, que s’emmagatzemen en un ordinador per poder-les estudiar amb molt de detall mitjançant un procés avançat i d’intel·ligència artificial.

Els metges utilitzen aquestes imatges per diagnosticar una varietat d’afeccions, musculoesquelètiques, cerebrals, abdominals, cardíaques, columna i extremitats, tòrax…

La ressonància magnètica adquirida a la Clínica Salus és un aparell tancat de marca CANON Vantage ELAN 1.5 Teslas, que permet fer pràcticament la totalitat de les proves sol·licitades per les diferents especialitats mèdiques, sense haver de desplaçar-se a altres centres. Es tracta d’una ressonància magnètica d’alt camp, que disposa de les últimes tècniques diagnòstiques, i de l’aparellatge més complet per cobrir els diagnòstics més complexos.

Es tracta d’un equip més ampli per evitar la sensació de claustrofòbia, que permet fer Imatges contrastades i dinàmiques sense medis de contrast amb un mínim temps d’exploració i alta qualitat

Es tracta d’una exploració indolora, en la que el pacient ha d’estar estirat a la taula que s’introdueix en un túnel molt ampli, subministrant al pacient uns auriculars per sentir música i minimitzar el soroll. Alguns exàmens requereixen contrast endovenós. L’examen dura aproximadament de 30 a 50 minuts.

Abans de fer-se la prova el professional farà un petit qüestionari per informar-lo i alhora saber si es troba embarassada, té algun implant, clips vasculars, vàlvula cardíaca o marcapàs.

La nova unitat de Ressonància
Magnètica està situada a la planta baixa, al cantó del servei d’urgències i davant de les consultes de Traumatologia.

Ofereix un horari d’atenció al públic de dilluns a divendres en horari de matins i tarda.

Pot sol·licitar la realització de la prova al telèfon de la Clínica Salus 972.570.208

Clínca Salus Infirmorum Banyoles

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!