Rec Major: eix turístic entre l’Estany i el Barri Vell

Banyoles impulsa el rec Major com a nou eix turístic entre l’Estany i el Barri Vell

Es definirà un nou itinerari senyalitzat per posar en valor el patrimoni històric i cultural al voltant del rec i s’estan executant diferents obres de reforma al voltant del rec.

• El projecte està valorat en més de mig milió d’euros, dels quals la Generalitat en finançarà la meitat a través del Pla de Foment del Turisme


El Rec Major serà l’eix vertebrador d’un nou projecte que pretén millorar la connectivitat entre l’Estany i el Barri Vell amb la vista posada en el turisme. El consistori està executant diferents obres per millorar l’entorn del rec Major i es definirà un nou itinerari senyalitzat per posar en valor el patrimoni històric i cultural al voltant del rec. El projecte inclou tres àmbits d’actuació: la rehabilitació i recuperació del darrer tram del rec, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers; la rehabilitació del Molí dels Paraires i la seva recuperació com a exemple de font d’energia i la definició d’una nova ruta al voltant del rec, amb un nou itinerari per conèixer el patrimoni històric i cultural de Banyoles.

El projecte està valorat en 506.907,15€, dels quals el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat n’aportarà̀253.488,57€ a través del Pla de Foment del Turisme.

L’alcalde de Banyoles Miquel Noguer ha destacat que “aquests projectes ens permetran donar una visió de conjunt que ens ha de permetre potenciar el valor patrimonial del rec Major i posar-lo en valor perquè els turistes que ens visiten puguin descobrir també la història de la ciutat a través del rec i s’endinsin al Barri Vell”.

Per la seva banda, el conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, que ha visitat avui les obres del darrer tram del rec Major, ha afirmat que “aquest relat que té la ciutat de la seva relació històrica amb l’aigua que ve de l’Edat Mitjana i tot l’aprofitament  que n’ha fet la ciutat té un gran potencial de turisme cultural de primer nivell” i ha afegit que “Banyoles tindrà un nou punt de visita obligada en el mapa per a tota aquella gent que vulgui conèixer el nostre passat medieval i d’on venim i de com de l’aigua se n’ha fet un recurs de vida, d’indústria i d’economia durant tota la història”.

Rec Major: eix turístic entre l’Estany i el Barri Vell

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!