SERVEI DE COCCIÓ CERÀMICA

soc FANG taller de ceràmica a Salt, Girona. Coworking de ceràmica


  • Cuites d’alta i baixa temperatura
  • Forn complet o peces individuals
  • Opció d’esmaltar al taller

PREU ALTA

  • Forn sencer: 65 €
  • Peces individualspreu segons volum

PREU BAIXA

  • Forn sencer: 50 €
  • Peces individualspreu segons volum

Opció d’esmaltar al tallerconsulta lot d’hores


Atenció: el forn no es posa fins que està ple, a menys que la persona interessada vulgui assumir el cost de la cocció del forn sencer.

Quan les peces hagan sortit del forn, us avisarem!


VISITA L’INICI DE SOC FANG