Sumem Banyoles rebutja la pujada d’impostos aprovada per l’equip de govern

Els regidors de Sumem Banyoles van votar en contra de les ordenances fiscals

Sumem Banyoles rebutja la pujada d’impostos aprovada per l’equip de govern

Els regidors de Sumem Banyoles van votar en contra de les ordenances fiscals que es van aprovar al ple municipal de dilluns 28 d’octubre -amb els únivs vots a favor de JxC- i que suposen una pujada de les taxes i els impostos de forma poc mesurada, mentre els sous de la majoria de ciutadans segueixen sent els mateixos. Un increment de tots els impostos i taxes que no s’ha fet durant els vuit darrers anys de mandat convergent i que es fa ara un cop passades les eleccions municipals.

Les ordenances fiscals per a l’any vinent preveuen, entre altres, un increment de l’IBI del 4%, així com un increment del 3,5% en els preus públics i taxes per a la prestació de serveis i activitats administratives i en les taxes d’ocupació de via pública. Pel que fa a la taxa per al servei de gestió de residus, passa de 120 euros anuals a 130 anuals per a locals i habitatges plurifamiliars i de 125 a 140 euros anuals per als habitatges unifamiliars. D’aquesta manera, la regidora Jana Soteras va criticar que s’augmentin de forma no progressiva els impostos afectant directament l’economia de les famílies treballadores i s’accentuïn les dificultats que pateix part de la població sense que l’Ajuntament prevegi cap mesura per prevenir que els que tenen menys continuïn patint.

Amb tot, Sumem Banyoles sí que valora positivament que s’hagi optat per la bonificació del 95% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per aquelles noves construccions que incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar.

Pla Director de la Bicicleta

Respecte al Pla Director de la Bicicleta, en la votació del qual Sumem Banyoles es va abstenir, el regidor Non Casadevall va remarcar que als vials principals, on el límit de velocitat del circulació hauria de ser de 40 o 50km/h, seria necessari introduir un carril bici per millorar la seguretat dels ciclistes i no afectar la fluïdesa del trànsit facilitant els avançaments del vehicles a motor als ciclistes.

Per contra, va criticar que el Pla Director ha proposat convertir els vials principals en carrers amb límit de velocitat 30 km/h (com els carrers residencials) on els ciclistes i els vehicles a motor comparteixen la calçada, per no haver d’eliminar algunes places d’estacionament. D’aquesta manera, el 90% dels carrers de la ciutat tenen el límit de velocitat de circulació a 30km/h, proposta que va afirmar que afectarà la fluïdesa del trànsit global de la ciutat, de difícil compliment si no és per mitjà de les sancions.

En aquest sentit, Casadevall va avisar que per no eliminar alguns estacionaments de les vies principals s’acabarrà afectant el trànsit de tota la ciutat. Així mateix, va lamentar que no s’hagin tingut en compte les aportacions de la Taula Sectorial de la Bicicleta sinó només les de l’empresa, que on coneix la mobilitat de la ciutat en profunditat.

Aparcament de la Draga

Els regidors de Sumem Banyoles va demanar fins quan estarà en funcionament, quines alternatives s’estan estudiant mentre s’utilitza aquest aparcament temporal i com és que aquesta necessitat no estava proposada en els documents de treball de POUM aprovat.

Casadevall va mostrar la preocupació pel fet que l’Ajuntament planifiqui un aparcament dins l’espai natural de l’Estany de Banyoles sense estudiar alternatives tenint en compte que hi ha informes negatius del 2008 de la Generalitat sobre un aparcament d’autobusos a la mateixa zona. En aquest sentit, el regidor va preguntar si l’Ajuntament s’ha saltat els tràmits ambientals conscientment per tal que li aprovin l’obra per fets consumats.

Sumem Banyoles també va demanar que el Pla d’accessibilitat sigui una prioritat per adequar-lo a les persones amb mobilitat reduïda, que l’Ajuntament estudiï possibilitats pels residus sòlids que generen les proves esportives i que es faci una audiència pública de balanç dels cent primers dies de govern.

FONT: SUMEM BANYOLES

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic