LA TARDOR I L’ARRIBADA DE LA GRIP

Dra. Maria Dolores Moreno. Clínica Salus Infirmorum

TARDOR I L’ARRIBADA DE LA GRIP

TARDOR I L’ARRIBADA DE LA GRIP.

La tardor arriba, i amb ella, canvis bruscos de temperatura, augment de la humitat ambiental.
S’inicien novament les infeccions respiratòries. La majoria d’aquestes són infeccions produïdes per virus: refredats, bronquitis, grip. D’aquestes la grip, és la infecció, potencialment més greu. La malaltia consisteix en símptomes generals, com febre, mal de cap, dolors musculars, debilitat.

Es presenta en brots, que poden tenir mortalitat elevada en població d’alt risc. Les complicacions normalment són pulmonars. Els brots poden aparèixer durant la tardor i, especialment, a l’hivern. Existeixen 4 tipus de virus de la grip: A, B i C, i el D. El A i el B, són els que produeixen els brots gripals. El D solament afecta el bestiar. El virus A, té diferents subtipus, i presenta variacions del seu material genètic. Aquestes, poden tenir relació, amb les epidèmies, i pandèmies (epidèmia en l’àmbit mundial, com la del 1918). El contagi és mitjançant petites gotes que es formen en tossir, esternudar, parlant, i a través del contacte amb objectes contaminats amb secrecions contaminades.

La mesura de prevenció més efectiva per evitar la malaltia, i el contagi, és la vacunació. La vacuna conté virus A i B, en relació als que han estat productors de la malaltia la darrera temporada. La protecció, enfront de la malaltia greu pot arribar al 70%, disminuint gravetat, i complicacions. Diferents estadístiques, com les del Ministeri de Sanitat, indiquen que el percentatge dels vacunats per risc, és al voltant d’un 50%, realment baix.

Qui s’ha de vacunar:

1- Persones amb certes malalties, amb alt risc de presentar complicacions si tenen la grip. Lactants de més de 6 mesos, adolescents i adults amb: fibrosi quística, cardiopaties, malalties neuromusculars, asma…. Altres també com: tumors, celiaquia, malaltia inflamatòria intestinal, malalties hematològiques, immunosupressió.

2- Adults a partir dels 65 anys.

3- Embarassades. Qualsevol edat gestacional.

4- Persones, que poden representar un risc, per produir contagi, als grups previs: personal sanitari a tots nivells: atenció primària, hospital, centres sociosanitaris. Treballadors de residències geriàtriques.

* La vacunació s’iniciarà la tercera setmana d’octubre.
* A més de la vacuna, existeixen altres mesures per disminuir el contagi: mantenir una correcta higiene manual, utilitzar mocadors quan esternudem o estosseguem durant la malaltia, evitar el contacte proper-íntim (1-2 metres) entre persones malaltes i persones amb factors de risc de patir una grip greu.

Dra. Maria Dolores Moreno
Medicina Interna
Col·legiada número 4429

Clínica Salus Infirmorum

TARDOR I L’ARRIBADA DE LA GRIP

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!