Alzines Reclamadores d’ocells

Antigament usades per a la caça d'aus

Les ALZINES RECLAMADORES (d’ocells) de Fontcoberta són tres azines que es troben al Veïnat d’en Fares. Es troben en un paisatge característic del Pla de l’Estant, fora de la conca lacustre.

Destaquen per la seva monumentalitat, per la seva forma peculiar i perquè, insòlitament, estan molt properes l’una de l’altra.

Antigament s’utilitzaven per la caça d’ocells. Les branques de les alzines reclamadores eren modelades per fer-les arribar fins a terra, cobrint tot l’espai. Es deixaven unes petites finestres sense vegetació per on entraven els ocells. A l’interior, els caçadors podien enfilar-se entre les branques per a poder preparar les trampes de vesc on s’enganxaven els ocells.

Des de la rodalia del veïnat d’en Fares veiem les tres alzines: la de Can Pujol acarenada a l’oest de Fontcoberta, la del Puigsaguàrdia propera a la carretera, i la de l’Omeda en un lloc alterós. Com que es troben envoltades de camps, l’única manera d’arribar-nos-hi sense trepitjar-los és seguint un camí carreter que arrenca de davant un solitari pi de llei situat a tocar la carretera.


 

Las ENCINAS RECLAMADORAS (de aves) de Fontcoberta son tres encinaa que se encuentran en el Vecindario de la Farrès. Se encuentran en un paisaje característico de la comarca Pla de l’Estany, fuera de la cuenca lacustre.

Destacan por su monumentalidad, por su forma peculiar y porque, insólitamente, están muy cercanas la una de la otra.

Antiguamente se utilizaban para la caza de aves. Las ramas de las encinas reclamadora eran moldeadas para hacerlas llegar hasta el suelo, cubriendo todo el espacio. Se dejaban unas pequeñas ventanas sin vegetación por donde entraban los pájaros. En el interior, los cazadores podían trepar entre las ramas para poder preparar las trampas de muérdago donde se enganchaban los pájaros.


THE ALZINA RECLAMADORA (THE OAK TREE THAT ATTRACTS the attention of birds) of Fontcoberta are three acorns trees that are found in the neighborhood of Fares. They are found in a characteristic landscape of the Pla de l’Estany, outside the lake basin.

They stand out for their monumentality, because of their peculiar shape and because they are very close to each other.

In ancient times they were used for bird hunting. The branches of the reclining oaks were molded to make them reach the ground, covering the entire space. There were small windows without vegetation where the birds came in.

Inside, the hunters could climb between the branches to prepare the mistletoe traps where the birds were sticking.


LES ALZINES RÉCRÉATIVES (d’oiseaux) de Fontcoberta sont trois glands qui se trouvent dans le voisinage de Fares. Ils se trouvent dans un paysage caractéristique du Pla de l’Estany, en dehors du bassin du lac.

Ils se distinguent par leur monumentalité, à cause de leur forme particulière et parce que, malheureusement, ils sont très proches les uns des autres.

Dans l’Antiquité, ils étaient utilisés pour la chasse aux oiseaux. Les branches des chênes inclinés ont été moulées pour les faire atteindre le sol, couvrant tout l’espace. Il y avait de petites fenêtres sans végétation où les oiseaux sont entrés. À l’intérieur, les chasseurs pouvaient grimper entre les branches pour préparer les pièges à gui là où les oiseaux collaient.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Barri la Farres 2
La Farrès 17833 CT ES
Com arribar-hi
Barri la Farres 2
La Farrès 17833 CT ES
Com arribar-hi