Curia Real

Un dels edificis de justícia més antics

CÚRIA REIAL és una obra que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Tot el conjunt està format per tres edificis. El primer dóna a la Plaça Major i ocupa l’extensió de dos arcs de les voltes. El del mig, que correspon pròpiament a la Cúria Reial, que té la façana i l’entrada primitiva al carrer Portalet. El tercer construït amb carreus ben tallats, amb porta allindada, dues finestres i sis arcs amb columnes i capitells senzills.

Hi destaca principalment una àmplia sala d’audiències gòtica del segle XIV.

Entre els edificis destinats a l’administració de la justícia és un dels més antics i un dels únics. Al segle XVII la cúria de justícia de la vila va ser traslladada a la Casa Santa Maria, que es troba davant l’església de Sant Vicenç de Besalú.

Un dels tres edificis, actualment, és un restaurant.


CURIA REAL es una obra que forma parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña.

Todo el conjunto está formado por tres edificios. El primero da a la Plaza Mayor y ocupa la extensión de dos arcos de las bóvedas. El del medio, que corresponde propiamente a la Curia Real, que tiene la fachada y la entrada primitiva en la calle Portalet. El tercer construido con sillares bien cortados, con puerta adintelada, dos ventanas y seis arcos con columnas y capiteles sencillos.

Destaca principalmente una amplia sala de audiencias gótica del siglo XIV.

Entre los edificios destinados a la administración de la justicia es uno de los más antiguos y uno de los únicos. En el siglo XVII la curia de justicia de la ciudad fue trasladada a la Casa Santa María, que se encuentra frente a la iglesia de San Vicente de Besalú.

Uno de los tres edificios, actualmente, es un restaurante.


CÚRIA REIAL is a work that is part of the Inventory of the Architectural Heritage of Catalonia.

The whole complex is made up of three buildings. The first one gives to the Main Square and occupies the extension of two arches of the vaults. The middle, which corresponds to the Royal Cure, which has the facade and the primitive entrance to the Portalet street. The third one is constructed with carved sillares, with door lined, two windows and six arches with columns and simple capitals.

It mainly stands out for a large 14th-century Gothic audience room.

Among the buildings destined to the administration of justice is one of the oldest and one of the only ones. In the 17th century, the court of town justice was transferred to the Casa Santa Maria, which is located in front of the church of Sant Vicenç de Besalú.

One of the three buildings, currently, is a restaurant.


CÚRIA REIAL est une œuvre qui fait partie de l’inventaire du patrimoine architectural de Catalogne.

L’ensemble du complexe est composé de trois bâtiments. Le premier donne sur la place principale et occupe le prolongement de deux arches des voûtes. Le milieu, qui correspond à la cure royale, qui a la façade et l’entrée primitive de la rue Portalet. Le troisième est construit avec des sillares sculptés, avec porte doublée, deux fenêtres et six arches avec des colonnes et des chapiteaux simples.

Il se distingue principalement par une grande salle d’audience gothique du XIVe siècle.

Parmi les bâtiments destinés à l’administration de la justice se trouve l’un des plus anciens et l’un des seuls. Au 17ème siècle, la cour de justice de la ville fut transférée à la Casa Santa Maria, située en face de l’église de Sant Vicenç de Besalú.

L’un des trois bâtiments, actuellement, est un restaurant.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Plaça de la Llibertat 8-9
Besalú 17850 CT ES
Com arribar-hi