Dolmen de Sant Dalmau

Tomba pre-històrica

El DÒLMEN del Turó de Sant Dalmau es troba  a 350 m. d’altitud de la serra del mateix nom. Es tracta d’una tomba que deriva del sepulcre corredor, coneguda amb el nom de galeria catalana. La galeria fa uns 4 m de longitud per 1,60 m d’amplada i una alçada d’1,10 m.

S’hi enterraren unes 34 persones (14 nens, 10 joves, 9 adults i 1 vell) i sembla que el ritu funerari era el d’inhumació primària.

 


El dolmen del Cerro de San Dalmau se encuentra a 350 m. de altitud de la sierra del mismo nombre. Se trata de una tumba que deriva del sepulcro corredor, conocida con el nombre de galería catalana. La galería hace unos 4 m de longitud por 1,60 m de ancho y una altura de 1,10 m.

Se enterraron unas 34 personas (14 niños, 10 jóvenes, 9 adultos y 1 viejo) y parece que el rito funerario era el de inhumación primaria.


 

The DOLMEN of the Cerro de Sant Dalmau is 350 meters away. altitude of the mountain range of the same name. It is a tomb that is derived from the corridor tomb, known as the Catalan gallery. The gallery is about 4 m in length and 1.60 m in width and 1.10 m in height.

About 34 people were buried (14 children, 10 young people, 9 adults and 1 old) and it seems that the funeral rite was the primary burial ground.


Le Dolmen du Cerro de Sant Dalmau est à 350 mètres. altitude de la chaîne de montagnes du même nom. C’est une tombe qui provient de la tombe du couloir, connue sous le nom de galerie catalane. La galerie mesure environ 4 m de long sur 1,60 m de large et 1,10 m de haut.

Environ 34 personnes ont été enterrées (14 enfants, 10 jeunes, 9 adultes et 1 vieux) et il semble que le rite funéraire ait été le lieu de sépulture principal.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Carrer Sant Dalmau
17843 CT ES
Com arribar-hi