EL FONS DE L’ESTANY CONNECTA AMB MALLORCA

Les profunditats del Llac són misterioses… Sabeu que no hi ha cap riu que desemboca en el llac? Quina explicació hi ha quan els pescadors se’ls enfonsa el suro de la canya sense cap presa a l’ham?
El llac no té fons, per aquest motiu, quan els remolins de les aigües són intensos, pots ser engolit i escopit a les platges de Mallorca. Fins i tot, els capitans de les barques turístiques de l’estany ho expliquen. Expliquen que, no fa molt, un bon home va ser pres per les aigües del llac. La seva pobra vídua el va plorar desconsoladament fins que el van trobar venent cacauets a Mallorca.


THE LAKE FUND CONNECTS WITH MALLORCA 

The depths of the lake are mysterious… Do you know that there is no river that flows into the lake? What explanation is there when the fishermen sinks the cork and nothing has touch the hook?
The lake has no bottom, for this reason, when the whirlpools of the waters are intense, you can be engulfed and spit on the beaches of Mallorca. Even the captains of the tourist swallows of the lake explain it. They say that, not long ago, a good man was abducted by the waters of the lake. His poor widow wept inconsolably until they found him selling peanuts in Mallorca.


EL FONDO DEL LAGO CONECTA CON MALLORCA

Las profundidades del Lago son misteriosas… ¿Sabéis que no hay ningún río que desemboca en el lago? ¿Qué explicación hay cuando los pescadores se les hunde el corcho y el sedal de la caña sin ninguna toma en el anzuelo?
El lago no tiene fondo, por este motivo, cuando los remolinos de las aguas son intensos, puedes ser engullido y escupido a las playas de Mallorca. Incluso, los capitanes de las golondrinas turísticas del lago lo explican. Cuentan que, no hace mucho, un buen hombre fue abducido por las aguas del lago. Su pobre viuda lo lloró desconsoladamente hasta que lo encontraron vendiendo cacahuetes en Mallorca.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *