ESCURAXEMENEIES

L'Òscar de Tortellà

Ben fet i net


Escurar la xemeneia és un manteniment que s’ha de tenir en compte La freqüència de manteniment pot anar des de dues vegades a l’any fins a un cop cada 3 o 4 anys, depenent de l’ús que es faci de la llar de foc, del material del què estigui feta, del tipus de llenya que cremeu, així com també de la forma o el recorregut de la xemeneia.

Mantenir la xemeneia neta és important no només per a que no s’encengui sinó també per a que s’aprofiti bé el combustible. Fins i tot per una qüestió de salut, ja que les substàncies que conformen el sutge poden ser perjudicials, si no hi ha un bon tiratge, al ser respirades contínuament.

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *