Santa Eulàlia

Església parroquial

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA EULÀLIA és una obra protegida com a bé cultural d’interès local. Està al bellmig del poble de Crespià.

Per les seves característiques arquitectòniques, aquesta església respon a una tipologia molt difosa en els comtats nord-orientals catalans, els quals es poden datar entre la segona meitat del segle XII i tot el segle XIII.


 

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA es una obra protegida como bien cultural de interés local. Está en el centro del pueblo de Crespià.

Por sus características arquitectónicas, esta iglesia responde a una tipología muy difundida en los condados nororientales catalanes, los que se pueden fechar entre la segunda mitad del siglo XII y todo el siglo XIII.


PARROCIAL CHURCH OF SANTA EULÀLIA is a protected work as a cultural asset of local interest. It is in the middle of the town of Crespià.

Due to its architectural features, this church responds to a very widespread typology in the Catalan northeastern counties, which can be dated between the second half of the 12th century and the whole thirteenth century.


L’ÉGLISE PARROCIALE DE SANTA EULÀLIA est une œuvre protégée en tant que bien culturel d’intérêt local. C’est au milieu de la ville de Crespià.

En raison de ses caractéristiques architecturales, cette église répond à une typologie très répandue dans les comtés du nord-est de la Catalogne, qui peut être datée entre la seconde moitié du XIIe siècle et l’ensemble du treizième siècle.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *