Grup Clos Assessors

Servei professional d'assessorament

ASSESSORIA FISCAL

 • Constitució de Societats civils i mercantils.
 • Planificació tributaria personalitzada a empreses, particulars i empresaris.
 • Anàlisis comptable i financer de les empreses.
 • Planificació, preparació i liquidació de l’Impost de Societats.
 • Presentació de llibres oficials.
 • Preparació d’operacions societàries d’ampliacions, liquidacions, dissolucions…
 • Representació enfront als Organismes Públics per a realitzar gestions i tràmits.
 • Planificació i tramitació de Models trimestrals, Anuals, operacions duaneres.
 • Estudi i planificació de l’Impost de Successions i Donacions.
 • Assessorament i planificació de l’Impost sobre la Renda de Persones físiques.
 • Redacció i confecció de contractes de lloguer, préstecs i compravendes.
 • Inscripció al Registre de Patents i Marques.
 • Classificacions d’empreses i subvencions.

ASSESSORIA COMPTABLE

 • Comptabilitat d’empreses, associacions, fundacions i autònoms.
 • Obertura i tancament de l’exercici comptable.
 • Assessorament de la legislació comptable actual, modificacions i aplicacións.
 • Preparació d’informació comptable i financera periòdicament.
 • Conciliacions comptables.
 • Preparació i planificació de l’Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòries.
 • Suport comptable respecte tot tipus de consultes del Pla Comptable i assentament.
 • Anàlisi de l’evolució de l’empresa i de la situació financera.
 • Actualització de comptabilitats.

ASSESSORIA LABORAL

 • Alta empreses de la Seguretat Social.
 • Altes i baixes d’autònoms.
 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Contractes, prorrogues i renovacions de treballadors.
 • Estudis personalitzats de modalitats de contractacions, subvencions i bonificacions.
 • Elaboració de nòmines i liquidacions mensuals (TC-1 i TC-2).
 • Declaracions trimestrals de retencions (mod. 110) i resum anual (mod. 190).
 • Representació en actes de conciliació en el CMAC i jutjats de lo social.
 • Representació en Inspeccions de treball, requeriments i recursos.
 • Càlculs d’acomiadaments, suspensió de contractes, expedients de regulació d’ocupació.
 • Estrangeria.
 • Altres tràmits: Vida laboral, certificats de pagament, tràmits de recaptació..


En el camp de les assegurances, el més important és la tasca informativa prèvia que s’ha de dur a terme per tal de que un cop fet l’anàlisi del risc, la selecció de garanties i cobertures per cada cas específic, el client contracti la pòlissa més adequada pels seus interessos personals i patrimonials.

ASSEGURANCES PERSONALS

 • Vida.
 • Accidents.
 • Assistència Sanitària (salut/dental).
 • Incapacitat Laboral Transitòria (Subsidis per baixa malaltia/accident).
 • Hospitalització.

ASSEGURANCES DE VIDA, ESTALVI i INVERSIÓ

 • Plans de Pensions Individuals (PPI).
 • Plans de Pensions Assegurats (PPA).
 • Plans de Jubilació.
 • Rendes Vitalícies.
 • P.I.A.S (Plan individual de ahorro sistemático).
 • Fons d’Inversió, Unit Links…

ASSEGURANCES PATRIMONIALS

  • Multirisc Empresarial.
  • Comerç/oficina.
  • Comunitats.
  • Pimes.
  • Averia de maquinària/equips electrònics.
  • Llar.
  • Vehicles. Cotxe, Moto, ciclomotor, camió, tractores, remolc, maquinària industrial/agrícola, embarcació…

 

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Carrer Àngel Guimerà 17
Banyoles 17820 CT ES
Com arribar-hi
Carrer Àngel Guimerà 17
Banyoles 17820 CT ES
Com arribar-hi