JACIMENT D’INCARCAL

Jaciments paleontològics del pleistocè inferior
Cal Taco a Pedrinyà (Crespià, Pla de l'Estany).

El JACIMENT D’INCARCAL se situa en el paratge del Cal Taco, a Pedrinyà. Está dins d’una pedrera de carbonats de l’empresa Incarcal. Es tracta d’un complex de jaciments del pliocè superior i del plistocè inferior que s’agrupen en un sol indret.

Les extraccions de pedra que van fer les màquines excavadores permeteren la descoberta de fòssils de plantes i animals. Les intervencions paleontològiques s’iniciaren als anys 90s.  Es documentaren abundants restes de fulles d’arbres i restes d’animals vertebrats. Destaquen l’esquelet d’un rinoceront (Stephanorhinus etruscus) i el crani d’un tigre de dents de sabre (Homotheriun latidens). Es poden visitar al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

El jaciment es troba en una finca privada, per tant no es pot visitar sense permís previ (S’hi pot arribar a partir de la carretera de Besalú-Figueres, N-260. En el punt quilomètric 57 s’hi troba un camí en direcció cap el sud que mena a l’explotació de carbonats Incarcal després de poc més d’1 quilòmetre.)


El YACIMIENTO DE INCARCAL se sitúa en el paraje del Cal Taco, a Pedrinyà. Está dentro de una cantera de carbonatos de la empresa Incarcal. Se trata de un complejo de yacimientos del Plioceno superior y del pleistoceno inferior que se agrupan en un solo lugar.


Las extracciones de piedra que hicieron las máquinas excavadoras permitieron el descubrimiento de fósiles de plantas y animales. Las intervenciones paleontológicas se iniciaron en los años 90s. Se documentaron abundantes restos de hojas de árboles y restos de animales vertebrados. Destacan el esqueleto de un rinoceronte (Stephanorhinus etruscus) y el cráneo de un tigre de dientes de sable (Homotheriun latidens). Se pueden visitar el Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles.


El yacimiento se encuentra en una finca privada, por lo tanto no se puede visitar sin permiso previo.


The JACIMENT D’INCARCAL is located in the place of Cal Taco, in Pedrinyà. It is inside a carbonate quarry of the Incarcal company. It is a complex of deposits of the upper pliocene and of the lower Pleistocene that are grouped together in a single place.


The stone extractions made by the excavator machines allow the discovery of fossils of plants and animals. Palaeontological interventions began in the 90s. There are abundant remains of tree leaves and remains of vertebrate animals documented. They emphasize the skeleton of a rhino (Stephanorhinus etruscus) and the skull of a saber tiger (Homotheriun latidens). You can visit the Banyoles Archaeological Museum of Comarca.


The site is located on a private farm, therefore it can not be visited without previous permission.

Valoracions

  1. Para poder visitar el yacimiento que se tiene que hacer.
    Gracias por su respuesta
    Pedro Tuset

    1. Actualment, el jaciment d’Incarcal no es pot visitar, és una pedrera particular i no s’hi pot entrar. A l’entrada hi ha un plafó informatiu amb explicacions de les excavacions i troballes que s’hi han fet, però no s’hi pot entrar. El que sí que es pot veure són algunes d’aquestes troballes, les més importants, que estan exposades al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *