La font de la Puda

I el balenari que desenvolupà el turisme

Hi ha escrits de la font Pudosa del segle XV. La seva aigua sulfurosa càlcica freda s’utilitzava amb finalitats curatives i, fins i tot, va ser comercialitzada en temps moderns.

A causa de l’èxit aconseguit per les seves aigües, el 1862 es va construir una nova font i l’edifici actual: el Balneari de la Puda. Des d’aquest balneari, es va desenvolupar el turisme a Banyoles. Els turistes coneixien les aigües del balneari per les seves propietats medicinals. Les seves aigües sulfure-carbonatades s’aconsellaven per al tractament de malalties de la pell i dels ossos. També per als problemes de circulació sanguínia i de les vies respiratòries.

No va ser fins a a final del segle XIX que el turista que visitava el balneari aprofitava per a visitar l’estany. És curiós que antigament el balneari fos més popular l’estany, tenint en compte que ara és el principal atractiu turístic.

Actualment, el BALNEARI DE LA FONT DE LA PUDA es troba en un estat ruïnós, malgrat ser monument protegit com a bé cultural d’interès local. Tot i així, és de les coses que s’han de veure a Banyoles.


Hay escritos de la fuente Pudosa del siglo XV. Su agua sulfurosa cálcica fría se utilizaba con fines curativos y, incluso, fue comercializada en tiempos modernos.

Debido al éxito alcanzado por sus aguas, en 1862 se construyó una nueva fuente y el edificio actual: el Balneario de la Puda. Desde este balneario, se desarrolló el turismo en Banyoles. Los turistas conocían las aguas del balneario por sus propiedades medicinales. Sus aguas sulfure-carbonatadas se aconsejaban para el tratamiento de enfermedades de la piel y los huesos. También para los problemas de circulación sanguínea y de las vías respiratorias.

No fue hasta finales del siglo XIX que el turista que visitaba el balneario aprovechaba para visitar el lago. Es curioso que antiguamente el balneario fuera más popular del lago, teniendo en cuenta que ahora es el principal atractivo turístico.

Actualmente, el BALNEARIO DE LA FUENTE DE LA PUDA se encuentra en ruinas, a pesar de ser un monumento protegido como bien cultural de interés local. A pesar de ello, es de los sitios que se deben ver en Bañolas.


There are writings from the fountain Pudosa (which smells bad) of the XV. Its cold calcium sulphurous water was used for healing purposes and was even marketed in modern times.


Due to the success achieved by its waters, in 1862 a new fountain and the current building were built: the Spa de la Puda. From this spa, tourism was developed in Banyoles.


The tourists knew the spa waters for their medicinal properties. Its sulfuro-carbonated waters were advised for the treatment of skin and bone diseases. Also for problems of blood circulation and respiratory tract.
It was not until the end of the nineteenth century, that the tourist who visited the resort took the opportunity to visit the lake.


Currently, the FOUNTAIN OF LA PUDA SPA is in a ruinous state, despite being a protected monument as a cultural asset of local interest.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Banyoles 17820 Girona ES
Com arribar-hi