Les Goges, fades de les Estunes

El bosc de les Estunes és un paratge misteriós. Entre les seves roques, veurà unes esquerdes, que són l’entrada als palaus de les Goges, unes fades molt boniques que viuen allí i s’amaguen en el bosc de la llum i de la gent.
En les seves coves – que en realitat són palaus- fan grans festes i els seus crits se senten des de lluny. Per protegir-se dels xafarders, les Goges, amb un fil molt delicat, teixeixen unes xarxes molt fines i impenetrables que pengen en l’entrada de les seves coves: els que, malgrat tot, aconsegueixen entrar, no podran sortir-ne mai més.
A vegades, de nit, les Goges s’acosten a l’estany i a ballar i a jugar prop de l’aigua. Com no volen ser vistes de cap manera, qui li les troba queda “engojat“, és a dir, pres, encantat, per la qual cosa no es pot moure ni reaccionar durant molt temps.
L’últim banyolí que va quedar “engojat“, va ser trobat prop de les Estunes al cap de dos dies de desaparèixer de la seva casa: tenia la mirada perduda i estava tot ties. Només sabia dir una vegada i una altra: “deixeu-me tornar, vull tornar-hi”.
Vigili, doncs, si passeja per les Estunes i es troba una criatura molt bonica: podria ser una Goja.

 

Las Goges, las hadas de las Estunes 

El bosque de las Estunes es un paraje misterioso. Entre sus rocas, verá unas grietas, que son la entrada a los palacios de las Goges, unas hadas muy bonitas que viven allí y se esconden en el bosque de la luz y de la gente.

En sus cuevas – que en realidad son palacios- hacen grandes fiestas y sus gritos se oyen desde lejos. Para protegerse de los fisgones, las Goges, con un hilo muy delicado, tejen unas redes muy finas e impenetrables, que cuelgan en la entrada de sus cuevas: los que a pesar de todo logran entrar, no pueden salir nunca más.

A veces, de noche las Goges acercan al lago y allí bailan y juegan cerca del agua. Como no quieren ser vistas de ninguna manera, quien se las encuentra queda “engojado”, es decir, prendido, embelesado, encantado, por lo que no se puede mover ni reaccionar durante mucho tiempo.

El último bañolense que quedó “engojado”, fue encontrado cerca de las Estunes al cabo de dos días de desaparecer de su casa: tenía la mirada perdida y estaba todo tieso. Sólo sabía decir una y otra vez: “dejadme volver, yo quiero volver”.

Vigile, pues, si pasea por las Estunes y se encuentra una criatura muy bonita: podría ser una Goja.


The Goges, the fairies of the Estunes 

The forest of the Estunes is a mysterious place. Among its rocks, you will see some cracks, which are the entrance to the palaces of the Goges, some very beautiful fairies who live there and hide in the forest of light and people.

In their caves – which are actually palaces – they make great parties and their cries can be heard from afar. To protect themselves from the snoopers, the Goges, with a very delicate thread, weave very thin and impenetrable nets, which hang at the entrance of their caves: those who nevertheless manage to enter, can never leave again.

Sometimes, at night the Goges approach the lake and there they dance and play near the water. As they do not want to be seen in any way, whoever finds them is “goged”, that is, caught, enraptured, enchanted, so they can not move or react for a long time.

The last bathman who was “goged”, was found near the Estunes after two days of disappearing from his home: his eyes were lost and everything was stiff. He only knew how to say again and again: “let me come back, I want to come back”.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *