El misteriós estanyol intermitent

i els seu habitant prehistòric

L’ESTANYOL INTERMITENT de la platja d’Espolla (Clot d’Espolla) és un paratge realment curiós que gran part del temps està sec i, de tant en tant quan plou, s’omple d’aigua subterrània, formant un estany.

En aquest estanyol hi viu una espècie inusual i prehistòrica de crustaci el TRIOPS cancriformis.

EL TRIOPS CANCRIFONOS (TORTUGUETA) és una espècie de crustaci menut del gènere Triops. Són força comuns a l’Europa meridional. Més enllà de la platja d’Espolla, també n’hi ha a Menorca i a l’Empordà.

Mesuren uns 3 centímetres i porten una closca molt resistent. El seu cicle vital és d’uns 70 dies. Els petits ous de Triops cancriformis, per sobreviure a l’estació seca, romanen dins del fang i no es desclouen fins que tornen les primeres pluges.

Es tracta d’un crustaci braquiòpode molt primitiu, ja present al Triàsic, i similar als trilobits fòssils. Els seus ous són capaços de sobreviure llargs períodes de sequera, fet que li permet ocupar zones d’aigües temporals. Aquest crustaci és considerat com una de les espècies vivents més antigues del planeta i no han patit gaires variacions de forma des del Triàsic Superior (uns 200 milions d’anys).


El estanque intermitente de la playa de Espolla es un paraje realmente curioso. Resulta que gran parte del tiempo está seco y, a veces, si llueve, se forma un estanque.

En este estanque vive una especie inusual de crustáceo prehistórico llamado Triops.

El TRIOPS CANCRIFONOS (tortuguita) es una especie de crustáceo pequeño del género Triops. Son bastante comunes en la Europa meridional. Más allá de la playa de Espolla, también hay en Menorca y en el Empordà.

Miden unos 3 centímetros y llevan una cáscara muy resistente. Su ciclo vital es de unos 70 días. Los pequeños huevos de Triops cancriformis, para sobrevivir a la estación seca, permanecen dentro del barro y no se eclosionan hasta que vuelven las primeras lluvias.

Se trata de un crustáceo brachiopoda muy primitivo, ya presente en el Triásico, y similar a los trilobites fósiles. Sus huevos son capaces de sobrevivir largos períodos de sequía, lo que le permite ocupar zonas de aguas temporales. Este crustáceo es considerado como una de las especies vivientes más antiguas del planeta y no han sufrido muchas variaciones de forma desde el Triásico Superior (unos 200 millones de años).


THE INTERMITTENT POND of the beach of Espolla (Clot d’Espolla) is a really curious place that much of the time is dry and, from time to time when it rains, it is filled with groundwater, forming a pond. In this pond there is an unusual and prehistoric crustacean species, the TRIOPS cancriformis.

EL TRIOPS CANCRIFONOS (little turtle) is a minor crustacean species of the genus Triops. They are quite common in Southern Europe. Beyond the beach of Espolla, there is also Menorca and the Empordà.

They measure about 3 centimeters and carry a very strong shell. Its life cycle is about 70 days. The small eggs of Triops cancriformis, to survive the dry season, remain inside the mud and do not collapse before the return of the first rains.

It is a very primitive brachiopod crustacean, already present in the Triassic, and similar to fossil trilobites. Their eggs are able to survive long periods of drought, allowing them to occupy temporary water areas. This crustacean is considered one of the oldest living species on the planet and has not undergone many variations of form since the Upper Triassic (about 200 million years ago).


L’étang intermittent de la PLAGE D’ESPOLLA est un endroit vraiment curieux. Il s’avère que la majeure partie du temps est sèche et, parfois, s’il pleut, il se forme un étang.

Dans cet étang vit une espèce inhabituelle de crustacé préhistorique appelée Triops.

EL TRIOPS CANCRIFONOS (TORTUGUETA) est une espèce de crustacé mineur du genre Triops. Ils sont assez communs en Europe du Sud. Au-delà de la plage d’Espolla, il y a aussi à Minorque et dans l’Empordà.

Ils mesurent environ 3 centimètres et portent une coquille très forte. Son cycle de vie est d’environ 70 jours. Les petits oeufs de Triops cancriformis, pour survivre à la saison sèche, restent à l’intérieur de la boue et ne s’effondrent pas avant le retour des premières pluies.

C’est un crustacé brachiopode très primitif, déjà présent dans le Trias, et semblable aux trilobites fossiles. Leurs œufs sont capables de survivre à de longues périodes de sécheresse, ce qui leur permet d’occuper des zones d’eaux temporaires.

Ce crustacé est considéré comme l’une des espèces vivantes les plus anciennes de la planète et n’a pas subi de nombreuses variations de forme depuis le Trias supérieur (il y a environ 200 millions d’années).

 

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Porqueres 17834 CT ES
Com arribar-hi