Llandrich & Feixas

ASSESSORIA D'EMPRESES i CORREDORIA D'ASSEGURANCES

Llandrich & Feixas

Llandrich & Feixas

A l’Octubre de 1979, donant vida a unes inquietuds personals de dos joves emprenedors, s’inicia una aventura empresarial fonamentada en un esperit de donar servei a les persones en les vesants d’assegurar les contingències derivades de la salut, la protecció del seu patrimoni i de les seves relacions amb les Administracions. Neix Llandrich & Feixas, societat civil, com l’expressió associativa més natural i genuina de que l’unió fa la força.

LLANDRICH – FEIXAS, S.L. es una Assessoria d’Empreses que es crea a l’any 1990, després que els seus socis, Albert Llandrich i Xargay (13/10/1958 – 10/08/2013) i Xavier Feixas i Casellas decidissin canalitzar les branques de corredoria i assessoria en dues societats limitades que malgrat a actuar de forma independent, continuen estretement vinculades.

L’àmbit geogràfic que abarquem comprèn la província de Girona i dins aquesta, les comarques del Pla de l’Estany i des de l’any 2008 en que obrim una delegació a La Bisbal d’Empordà, també la comarca del Baix Empordà. Amb menor intensitat donem servei a clients de la Garrotxa, Gironés i Alt Empordà.


SERVEIS

Fiscalitat: Declaracions fiscals I.V.A., renda, patrimoni, retencions, cens, requeriments, inspeccions, etc.

Comptabilitat: Comptabilitat P.G.C., sectorials, E.O.S., mòduls, etc.
Laboral: Nòmines, seguretat social, altes, baixes, etc.
Mercantil: Constitució societats, comptes anuals, actes societàries, diligenciaments, etc.
Particulars: Assessorament d’empreses, despatxos, tràmits amb administracions, renda, etc.
Altres: Estadistiques sobre productes, residus, serveis, registre empresa acreditada, registres industrials, llicències d’activitats, etc.

Assessoria i contractació

Avaluació i gestió de riscos en la subscripció de les pòlisses d’assegurança, analitzant les necessitats del client i cercant el millor producte assegurador dins del mercat, tant per condicions de contractació tècnica com per prima.També es negocia amb les asseguradores la inclusió de redactats o clàusules especials dins les condicions particulars per tal de reflectir el més fidelment possible les característiques o circumstàncies especials del risc i evitar així problemes en el moment del sinistre.

Control de les pòlisses i dels riscos

Durant la seva vigència es fa un seguiment de les pòlisses per tal de fer les modificacions o actualitzacions que calguin, i també per veure si hi ha al mercat alguna altra oferta millor.

També es porta el control de les regularitzacions de les pòlisses en que es preceptiu de fer-ho, com per exemple el ram de responsabilitat civil o accidents de convenis laborals.

Sinistres

Fem la tramitació dels sinistres des del mateix moment de la seva ocurrència, assessorant al client i defensant els seus interessos, tant davant de la seva pròpia companyia asseguradora com de les dels possibles responsables del sinistre,  o d’aquests mateixos, en el seu cas.
També verifiquem que la indemnització ofertada sigui correcte i d’acord amb el pactat a la pòlissa o a les disposicions tècniques o jurídiques, en el seu cas.


Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Carrer de La Llibertat 47
Banyoles 17820 CT ES
Com arribar-hi