Molí de Roca

i la gorga del Diable

Malgrat ser una vivenda privada, el MOLÍ DE ROCA val la pena visitar-lo de fora.

Vora el riu Ser hi ha el castell de Roca, datat del segle XII.Aquest està format per la torre, que està a façana principal, i el molí, al costat d’un saltant d’aigua. És un molí fariner medieval que aprofitava el salt d’aigua natural i una gorga del riu Ser. També es pot veure el rec artificial que portava l’aigua al molí.

Aigües avall del salt es forma la GORGA DEL DIABLE, d’una amplada de vint metres. Existeix una llegenda que dona nom a la Gorga del Diable.


A pesar de ser una vivienda privada, el MOLINO DE ROCA vale la pena visitarlo fuera.

Cerca del río Ser está el castillo de Roca, datado del siglo XII.Aquest está formado por la torre, que está en fachada principal, y el molino, junto a un salto de agua. Es un molino harinero medieval que aprovechaba el salto de agua natural y una garganta del río Ser. También se puede ver el riego artificial que llevaba el agua al molino.

Aguas abajo del salto se forma la GORGA DEL DIABLO, de una anchura de veinte metros. Existe una leyenda que da nombre a la Gorga del Diablo.


 

Despite being a private home, MOLÍ DE ROCA is worth a visit from outside.

Close to the River Ser, there is the Roca castle, dated from the 12th century. This is formed by the tower, which is on the main façade, and the mill, next to a waterfall. It is a medieval flour mill that took advantage of the natural waterfall and a gorge of the Ser river. You can also see the artificial irrigation that carried the water to the mill.

Downstream of the salt forms the GORGA DEL DIABLE, of a width of twenty meters. There is a legend that names Gorga del Diablo.


Même s’il s’agit d’une maison privée, MOLÍ DE ROCA mérite une visite de l’extérieur.

Près du fleuve Ser, se trouve le château de Roca, daté du XIIe siècle, formé par la tour, qui se trouve sur la façade principale, et le moulin, à côté d’une cascade. C’est un moulin à farine médiéval qui a profité de la cascade naturelle et d’une gorge de la rivière Ser. Vous pouvez également voir l’irrigation artificielle qui a porté l’eau à l’usine.

En aval du sel forme le GORGA DEL DIABLE, d’une largeur de vingt mètres. Il y a une légende qui nomme Gorga del diable.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Diseminado Sant Miquel de Campmajor 19A
17831 CT ES
Com arribar-hi