Pia Almoina

el millor exemple del gòtic civil a Banyoles

PIA ALMOINA és una obra declarada bé cultural d’interès nacional. L’edifici és de complexa arquitectura i mescla d’estils: romànic i gòtic. No obstant això la construcció inicial hauria de ser anterior a l’any 1000.

L’edifici es va construir sobre les restes d’altres edificacions preromàniques i romàniques. Destaca la seva galeria gòtica central, així com la Sala Major del Consell. L’edifici disposa d’una gran escala de pedra que permet accedir al primer pis, recordant els palaus gòtics del carrer de Montcada de Barcelona, on es troba el Museu Picasso.

El pati interior és el millor exemple del gòtic civil que es conserva a Banyoles. És de planta quadrada. Al mig es pot veure el pou i en un dels murs una porta amb arc de mig punt i adovellada dóna entrada a una de les dependències de l’edifici, l’actual Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Allí pots veure totes aquelles col·leccions que procedeixen dels jaciments arqueològics de la comarca del Pla de l’Estany.

Al llarg de la seva història, la Pia Almoina ha tingut diversos usos, entre ells el d’Ajuntament i de casa de caritat.


 

PIA ALMOINA  es una obra declarada bien cultural de interés nacional. El edificio es de compleja arquitectura y mezcla de estilos: románico y gótico. Sin embargo la construcción inicial debería ser anterior al año 1000.

El edificio se construyó sobre los restos de otras edificaciones pre-románicas y románicas. Destaca su galería gótica central, así como la Sala Mayor del Consejo. El edificio dispone de una gran escalera de piedra que permite acceder al primer piso, recordando los palacios góticos de la Calle de Montcada de Barcelona, donde se encuentra el Museo Picasso.

El patio interior es el mejor ejemplo del gótico civil que se conserva en Banyoles. Es de planta cuadrada. En medio se puede ver el pozo y en uno de los muros una puerta con arco de medio punto y adovelada da entrada a una de las dependencias del edificio, el actual Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles. Allí puedes ver todas aquellas colecciones que proceden de los yacimientos arqueológicos de la comarca del Pla de l’Estany.

A lo largo de su historia, la Pia Almoina ha tenido diversos usos, entre ellos el de Ayuntamiento y de casa de caridad.


PIA ALMOINA is a well-known building declared to be of national interest. The building is of complex architecture and mixture of styles: Romanesque and Gothic. Nevertheless the initial construction would have to be previous to the year 1000.
The building was built on the remains of other pre-Romanesque and Roman buildings. It emphasizes its central gothic gallery, as well as the Greater Hall of the Council. The building has a large stone stairway that allows access to the first floor, remembering the Gothic palaces of Carrer de Montcada in Barcelona, ​​where is the Picasso Museum.
The inner courtyard is the best example of the civil Gothic that is conserved in Banyoles. It is of square plant. In the middle you can see the well and in one of the walls a door with a half-pointed arch and a voussoire gives access to one of the dependencies of the building, the current Archaeological Museum of Comarcal de Banyoles. There you can see all those collections that come from the archaeological sites of the Pla de l’Estany region.
Throughout its history, the Pia Almoina has had diverse uses, among them the one of town council and house of charity.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Banyoles, Girona 17820 Girona ES
Com arribar-hi