Pou de glaç de Can Manosa

Un congelador del s. XVIII

EL POU DE GLAÇ DE CAN MANOSA mesura 6,90 m de diàmetre i té una fondària que, originària d’uns dels 7 m.

Es creu que es va construir  al s. XVIII. Era l’època en què més va créixer i estendre’s el comerç del gel per a usos terapèutics i per a la conservació dels aliments. No s’ha pogut determinar amb total certesa on es produïa el glaç, ja que el torrent de Crespià, el curs d’aigua més proper, té un cabal petit i molt irregular. Per tant, malgrat la distància, el gel podria venir del riu Fluvià, a la banda de Vilert. Les peces de gel eren transportades fins a aquest pou per conservar-les i, posteriorment, vendre-les a l’inici de la primavera.

Si us interessen els pous, no deixeu de visitar el de Serinyà o el de Palol de Revardit.


 

EL POZO DE HIELO DE CAN MANOSA medida 6,90 m de diámetro y tiene una profundidad que, originaria de unos de los 7 m.

Se cree que se construyó en el s. XVIII. Era la época en que más creció y extenderse el comercio del hielo para usos terapéuticos y para la conservación de los alimentos. No se ha podido determinar con total certeza donde se producía el hielo, ya que el torrente de Crespià, el curso de agua más cercano, tiene un caudal pequeño y muy irregular. Por tanto, a pesar de la distancia, el hielo podría venir del río Fluvià, en el lado de Vilert. Las piezas de hielo eran transportadas hasta ese pozo para conservarlas y, posteriormente, venderlas al inicio de la primavera.

Si le interesan los pozos, no deje de visitar el de Serinyà o el de Palol de Revardit.


 

CAN MANOSA GLASS EARTH measures 6.90 meters in diameter and has a depth that, originally from about 7 m.

It is believed that it was built in the s. XVIII. It was the time when the ice trade was growing and extended for therapeutic uses and for the preservation of food. It was not possible to determine with total certainty where ice was produced, since Crespià torrent, the nearest watercourse, has a small, very irregular flow. Therefore, despite the distance, the ice could come from the river Fluvià, to the band of Vilert. The pieces of ice were transported to this well to conserve them and, later, to sell them at the beginning of spring.

If you are interested in the wells, do not miss visiting Serinyà or Palol de Revardit.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Crespiá 17832 CT ES
Com arribar-hi