Salt Dalmau

I la seva gorga d'aigua blava

EL SALT DALMAU és segurament el paratge natural més emblemàtic i conegut del municipi.

En un mateix espai hi veuràs la font, uns bons exemplars de roures i alzines. Quan plou, s’aprecia el saltant de l’aigua i la gorga amb l’aigua blava i verdosa.

Si t’interessen els salts, d’aigua, a la comarca n’hi ha d’altres de ben interessants.


EL SALTO DALMAU es seguramente el paraje natural más emblemático y conocido del municipio.
En un mismo espacio verás la fuente, unos buenos ejemplares de robles y encinas. Cuando llueve, se aprecia el saltando del agua y la garganta con el agua azul y verdosa.

Si te interesan los saltos, de agua, en la comarca hay otros de bien interesantes.

 


SALT DALMAU (little water fall) is probably the most emblematic and well-known natural place in the municipality.

In the same space you will see the source, good examples of oaks and oaks. When it rains, the jumping of the water and the gorga with the blue and green water is appraised.

If you are interested in the jumps, water, in the region there are some very interesting ones.


SALT DALMAU (petite cascade) est sûrement le lieu naturel le plus emblématique et le plus connu de la commune.
Dans le même espace, vous verrez la source, de bons exemples de chênes et de chênes. Quand il pleut, le saut de l’eau et le gorga avec l’eau bleue et verte est aprecie.
Si vous êtes intéressé par les sauts, l’eau, dans la région il y en a des très intéressants.


 

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà.

Diseminado Cornella del Terri 25
17844 CT ES
Com arribar-hi