Sant Bartomeu del Portell

L'ermita

Sant Bartomeu del Portell està protegida com a bé cultural d’interès local, tot i que està completament en ruïnes.

L’ermita havia tingut una sola nau, de capçalera semicircular i amb dues capelles laterals.

Les característiques constructives de Sant Bartomeu mostren una obra romànica avançada de finals del segle XII o XIII. Montsalvatge la va identificar com Sant Bartomeu de Basset, topònim citat en un document de 1397.

Per accedir a l’ermita de Sant Bartomeu cal arribar a la plaça Major de Crespià. Al costat de ponent, surt un camí pedregós que enfila fins al dipòsit municipal d’aigua. Aquí hi ha de nou una senyalització, vers un camí que voreja el curs del riu Fluvià, pel Puig Portell. Finalment, s’arriba a un camp de conreu davant del qual hi ha un serrat cobert de bosc, on hi ha l’església de Sant Bartomeu. Un camí a peu hi condueix en 5 minuts.


Santo Bartomeu del Portillo está protegida como bien cultural de interés local, a pesar de que está completamente en ruinas.

La ermita había tenido una sola nave, de cabecera semicircular y con dos capillas laterales.

Las características constructivas de Santo Bartomeu muestran una obra románica avance de finales del siglo XII o XIII. Montsalvatge la identificó como Santo Bartomeu de Basset, topónimo citado en un documento de 1397.

Para acceder a la ermita de Santo Bartomeu hay que llegar a la plaza Mayor de Crespià. Junto a ponente, sale un camino pedregoso que ensarta hasta el depósito municipal de agua. Aquí hay de nuevo una señalización, verso un camino que bordea el curso del rio Fluvià, por el Puig Portillo. Finalmente, se llega a un campo de cultivo ante el cual hay un serrado cubierto de bosque, donde hay la iglesia de Santo Bartomeu. Un camino a pie conduce en 5 minutos.

 


Santo Bartomeu del Portillo is protected as a cultural asset of local interest, although it is completely in ruins.

The hermitage had only one nave, with a semicircular head and two side chapels.

The construction characteristics of Saint Bartomeu show a Romanesque work advance of the late twelfth or thirteenth century.  Montsalvatge identified it as Saint Bartomeu de Basset, a place name quoted in a document of 1397.

To access the hermitage of Santo Bartomeu you have to reach the Plaza Mayor de Crespià. Together with the speaker, a stony path leads to the municipal water tank. Here there is again a signaling, verse a path that skirts the course of the Fluvià river, by the Puig Portillo. Finally, you come to a cultivation field before which there is a serrado covered with forest, where there is the church of Santo Bartomeu. A walking path leads in 5 minutes.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *