SANT ESTEVE DE GUIALBES

I l'església parroquial

L’església parroquial de SANT ESTEVE DE GUIALBES està documentada des del 1064. Pertany a l’església de l’antic castell de Guialbes, construïda a mitjan segle XI pel comte de Barcelona, Ramon Berenguer I. Es conserven algunes restes del castell.

Les restes del santuari de Santa Càndida, documentades des del segle XVI, es conserven al mateix poble.

També s’han trobat vestigis d’una vila o colonització d’època romana. Probablement a l’època romana, hi havia un camí cap a Bàscara. S’han trobat alguns enterraments.


La iglesia parroquial de Sant Esteve de Guialbes está documentada desde el 1064. Pertenece a la iglesia del antiguo castillo de Guialbes, construida a mediados del siglo XI por el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I. Se conservan algunos restos del castillo.

Los restos del santuario de Santa Cándida, documentadas desde el siglo XVI, se conservan en el mismo pueblo.

También se han encontrado vestigios de una villa o colonización de época romana. Probablemente a la época romana, había un camino hacia Bàscara. Se han encontrado algunos enterramientos.


The parish church of SANT ESTEVE DE GUIALBES is documented from 1064. It belongs to the church of the old Guialbes castle, built in the middle of the 11th century by the Count of Barcelona, Ramon Berenguer I. Some remains of the castle are preserved.

The remains of the sanctuary of Santa Càndida, documented from the 16th century, are preserved in the same village.

There have also been vestiges of a town or colonization of Roman times. Probably in Roman times, there was a path to Bàscara. Some burials have been found.


L’église paroissiale de SANT ESTEVE DE GUIALBES est documentée depuis 1064. Elle appartient à l’église de l’ancien château de Guialbes, construite au milieu du XIe siècle par le comte de Barcelone, Ramon Berenguer I. Certains vestiges du château sont préservés.

Les vestiges du sanctuaire de Santa Càndida, documentés depuis le XVIe siècle, sont conservés dans le même village.

Il y a également eu des vestiges d’une ville ou d’une colonisation de l’époque romaine. Probablement à l’époque romaine, il y avait un chemin vers Bàscara. Certaines inhumations ont été trouvées.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Sant Esteve de Guialbes 17468 CT ES
Com arribar-hi